OEBS nastavlja da podržava Akademiju

16.05.2024

Vučitrn, 16. maj 2024. – Organizacija za Evropsku Bezbednost i Saradnju sa svojom misijom na Kosovu nastavlja da pomaže Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) kroz organizovanje obuka i doniranjem raznih donacija koje su neophodne za Akademiju.

 

Tokom ove nedelje, OEBS je obučio 18 službenika, prevodilaca jezika, na Akademiji za korišćenje softvera za kompjutersko prevođenje, donaciju ove organizacije. Cilj ove donacije je da unapredi i olakša usluge prevođenja na dva jezika, srpski i engleski.Službenici sa Akademije su stekli znanja na ovoj obuci koja će im pomoći u prefesionalnom  prevođenju plan programa, nastavnih planova i drugih materijala za potrebe Akademije.


Misija OEBS-a, zajedno sa Kosovskom Akademijom za Javnu Bezbednost, nastavlja da pruža podršku zakonu o upotrebi službenih jezika.