Preko 2.500 službenika je pohađalo obuke tokom 2023. godine u Akademiji

19.01.2024

Vučitrn, 19. januar 2024 godine – U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB), tokom 2023. godine, obučeno je više od 2.500 pripadnika javne bezbednosti na Kosovu i šire, dok je održano preko 80 obuka.


U Akademiji, koja je najviša institucija za obuku pripadnika javne bezbednosti na Kosovu, razvijene su mnoge druge aktivnosti koje se odnose na oblast bezbednosti u zemlji.Tokom prošle godine, obuke su održale sve agencije javne bezbednosti kao što su Policija Kosova (PK), Korektivna Služba Kosova (KSK), Carina Kosova (CK), Agencija za Upravljanje Vanrednim Situacijama (EUVS), Policijski Inspektorat Kosova , itd.Kao podrška dva međunarodna partnera, kao što su Organizacija za Bezbednost i Evropsku Saradnju (OEBS) i (ICITAP), Akademija je uvek nudila visokokvalitetno stručno usavršavanje po međunarodnim standardima.Pored učesnika sa Kosova, na Akademiji su obučavani i pripadnici javne bezbednosti iz država regiona i šire. Akademija je postala primarno mesto za obuke iz oblasti  javne bezbednosti.Drugim rečima, vizija Akademije je da u budućnosti priprema i obučava službenike koji se brinu o održavanju reda i bezbednosti svih građana Republike Kosovo.