Predstavnici iz Akademije učestvuju na radionici koju organizuje AKK

13.12.2023

Vučitrn, 12 decembar 2023 – Predstavnik iz Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB), Emin Uka, rukovodioc Divizije za osiguranje kvaliteta, učestvovao je na radionici u vezi sa Monitoriranje i Registracijom Nacionalnog Okvira Kvalifikacija.


Na ovoj radionici, koju je organizovao Nacionalni Autoritet za Kvalifikacije u saradnji sa ALLED 2, urađena je prezentacija nacrta priručnika za praćenje nakon akreditacije ustanova za obrazovanje i profesionalno osposobljavanje.


Ovaj nacrt ima za cilj da prati učinak IAAP-a i utvrdi ispunjenost kriterijuma za validaciju i akreditaciju, kao i da proširi mogućnosti studenata/kadeta i pristup korišćenju obezbeđivanja pouzdanih i kvalitetnih zagarantovanih kvalifikacija.


Na ovoj radionici, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je takođe predstavljena kao institucija za obrazovanje i profesionalno osposobljavanje sa validiranom obukom.


Tokom ove radionice Akademija je predstavila svoja iskustva u okviru procesa akreditacije, uključujući proces međunarodne akreditacije, sa posebnim akcentom na deo monitoringa.


KAJB je pozdravio digitalizaciju procesa AKK, koji olakšava rad u procesima odobravanja profesionalnih standarda, procedura za validaciju kvalifikacija i registracije kadeta.


Tokom ove radionice predstavljena su dva formata nacrta izveštaja nakon procesa monitoringa, nacrt izveštaja o monitoringu od strane stručnjaka AKA i nacrt izveštaja o praćenju osoblja AKA.


Takođe, na ovoj radionici je predstavljen prvi nacrt Administrativnog uputstva za praćenje nakon akreditacije institucija za obrazovanje i profesionalno  osposobljavanje.