U Akademiji je održana naučni stol protiv nasilja nad zenama

07.12.2023


Vucitrn, 07 dece,bar 2023 – U Kosovskoj Akademija za Javnu Bezbednest (KAJB) danas je održan naučni okrugli stol pod nazivom “Pitanja zasnovana za polove i rešavanje problema   polova”, ova tema je obrađena u vreme kada Kosovo obeležava  “16 dana aktivizma protiv nasilja na osnovu polova”.


Cilj je bio da se razgovara o podizanju svesti  o pravima žena i sprečavanju nasilja nad njima.


Tokom održavanja ovog stola, učesnici su kroz svoja izlaganja preporučili jačanje delovanja institucija na okončanju nasilja nad ženama.


Zamenik Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost,  Kastriot Jashari rekao je da je obrada tema o ravnopravnosti polova veoma neophodna i važna.


Direktor Jashari, cenim da institucije zemlje kontinuirano ulažu maksimalne napore za unapređenje i integraciju položaja žena.


“Smatram da uvek ima prostora za napredak, tim pre što je Kosovo izašlo iz rata pre 23 godine dok u poređenju sa zemljama regiona verujem da stojimo bolje, ne samo u Institucionalnoj spremnosti, ali i u kolektivnoj svesti o društvenom unapređenju položaja žena na Kosovu”, rekao je Jashari.


Jashari je rekao da kršenja ženskih prava treba da se rešavaju brzo i sa posebnom pažnjom.


Šef kabineta u Ministarstvu Unutrašnjih Poslova, Jeta Tela, ceni da su razgovori o tretmanu i rešavanju problema na osnovu polova potrebni i neophodni.


“Mnoge žene i devojke, bez obzira na godine, etničku pripadnost, da li su zaposlene ili domačice, da li žive na selu ili u gradu, doživljavaju sistematsko nasilje nad polovima, kako fizičko tako i psihičko”, rekla je  Tela, rekavši da je rešavanje zasnovanog na nasilju po pitanju polova, zahteva ozbiljnu institucionalnu mobilizaciju u svom tretmanu.


Učesnici koji su bili deo ovog okruglog stola imali su nekoliko prezentacija o nasilju i adresiranju na osnovi polova.


Zijavere Kiqmezi iz Carine Kosova je u svom radu govorila o ravnopravnostima polova, različitosti i uključivanju žena u Institucije Javne Bezbednosti. 

 
Kiqmezi  je pomenula izazove sa kojima se suočavaju žene i devojke u svom napredovanju do rukovodecih pozicija. Govorila je o seksizmu na radnim mestima i njihovoj diskriminaciji. Dok je  Nebih Halili iz Korektivne Službe Kosova izlagao sa temom  “Ravnopravnost polova: koncept i prava”.


Mediana Bislimi iz organizacije “Centar za saradnju i umrežavanje organizacija” u svom izlaganju osvrnula se na temu “ Uloga civilnog društva u podizanju svesti o pitanjima polova na Kosovu”.


Takođe tokom razgovora uz naučnu prezentaciju dekan Fakulteta Javne Bezbednosti  Ferid Azemi  sa temom  “Rešavanje međupartnerskog nasilja”.


A Vilard Bytyci profesor Fakulteta Javne Bezbednosti govorio je o uticaju Instambulske konvencije na Kosovsko zakonodavstvo, praktičnim izazovima primene.Ova konvencija se protivi nasilju nad ženama i nasilju u porodici.


Prisutni su na kraju dali komentare i preporuke kako se baviti nasiljem polova na Kosovu.


Na ovoj konferenciji bili su prisutni preedstavnici Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS) Shpresa Mulliqi i Shpresa Muharremi, predstavnici EULEX-a,  KFOR-a, predstavnici ICITAP-a na Kosovu i predstavnici institucija javne bezbednosti u zemlji.