Direktor Jashari potpisao je memorandum o razumevanju sa Agencijom za upravljanje vanrednim situacijama

02.10.2023


Vučitrn, 2  oktobar 2023 – Zamenik generalnog direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB), Kastriot Jašari potpisao je danas memorandum o razumevanju sa Agencijom za upravljanje vanrednim situacijama, koji je potpisao zamenik generalnog direktora Šefki Abdulahu. 


Sporazum ima za cilj dugoročnu saradnju između dve institucije u cilju podrške njihovim strateškim ciljevima u oblasti javne bezbednosti.

 

Ovim sporazumom su, između ostalog, regulisane neke ključne oblasti saradnje i to:  

 

Angažovanje osoblja za obuku AVS i njihovo upravljanje od strane Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, u obezbeđivanju obuke i razvijanju nastavnih planova i programa na Akademiji, 

 

Saradnja na podizanju kapaciteta službenika ustanova javne bezbednosti kroz obuke.

 

Organizovanje zajedničkih aktivnosti na periodičnoj osnovi itd