Direktor Jashari potpisao je memorandum o razumevanju sa Kosovskom popravnom službom i Kosovskom Probacionom Službom

21.09.2023

Vučitrn, 21 septembar 2023 - Nakon saradnje sa institucijama Javne Bezbednosti na Kosovu, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB), danas je potpisala memorandum o razumevanju sa Kosovskom Korektivnom Službom (KKS) i Kosovskom Probacionom Službom (KPS).


Sporazum ima za cilj saradnju između institucija, kao i podršku strateškim ciljevima u oblasti obuke za pripadnike zakona na Kosovu.


Sporazum su potpisali Zamenik Generalnog Direktora Akademije Kastriot Jashari i Zamenik Generalnog Direktora Korektivne Službe Ismail Dibrani.


Dok su bili u Probacionoj službi, sporazum su potpisali direktor Jashari i Generalni Direktor KPS, Arsim Tahiri.


Prilikom potpisivanja sporazuma, dve strane su se dogovorile da sarađuju kroz zajedničke aktivnosti za obuku službenika za sprovođenje zakona u Republici Kosovo.


Ovom prilikom zamenik Generalnog Direktora Kastriot Jashari rekao je da je Akademija spremna da sarađuje sa bilo kojom institucijom koja se bavi bezbednošcu u cilju unapređenja pripadnika zakona.


Svi potpisnici sporazuma ocenili su da se potpisivanjem sporazuma otvaraju putevi za saradnju u oblasti obuke u cilju unapređenja svih onih koji se bave javnom bezbednošću.


U sporazumu se navodi da ce institucije imati međusobnu saradnju na podizanju kapaciteta službenika institucija javne bezbednosti, KAJB u bliskoj saradnji sa institucijama koje su potpisale sporazum priprema plan obuke na osnovu analize potreba za obukom prema važecom uredbom Vlade za planiranje obuka koje organizuje KAJB, Akademija ce ponuditi stručne, osnovne, napredne i specijalizovane obuke svim institucijama javne bezbednosti sa kojima postoji sporazum o saradnji itd.