Delegacija američke ambasade posetila je KAJB

12.07.2023


Vučitrn, 12 juli 2023 – Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost (KAJB) posetila je danas delegacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu pod nazivom Elementi Civilne Vojne Podrške Južnog Balkana vojske SAD.


Delegaciju koju je predvodila g-đa Alexsandra Ericson, Službenica za Bilateralna Pitanja Američke Ambasade u Prištini, sastala se sa Zamenikom Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Kastriot Jashari, Zamenikom Generalnog Direktora Agencije za Upravljanje Vanredne situacije (AUVS)  g-din Shefki Abdullahu i drugim službenicima Akademije.


 Cilj posete je bila podrška Akademiji u obezbeđivanju obuke i sertifikacije medicinskih infermiera hitne medicinske pomoći.


Tokom sastanka razgovarano je o saradnji i međusobnom partnerstvu između Elementa Civilne Vojne Podrške Južnog Balkana Vojske SAD, Akademije i AUVS.


 Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Kastriot Jashari, obavestio je delegaciju o dešavanjima na Akademiji i istovremeno govorio o projektima i obukama koje se održavaju u Akademiji, o projektima koje su realizovane a koje se odnose na oblast javne bezbednosti.


Takođe, Jashari je tokom sastanka istakao saradnju koju Akademija ima sa Sjedinjenim Američkim Državama i raznim evropskim zemljama.


 Ovom prilikom direktor Jashari je izrazio spremnost da se saradnja sa SAD nastavi i dalje u oblasti javne bezbednosti.


Takođe  i Zamenik Generalnog Direktora Agencije za Upravljanje Vanrednih situacija (AUVS) Shefki Abdullahu, tokom razgovora o obezbeđivanju obuke i sertifikacije medicinskih infermiera hitne medicinske pomoći, izrazio spremnost za saradnju.


Na kraju posete, delegacija je izrazila spremnost za saradnju sa Akademijom.


Delegaciju Elementa Vojne Civilne Podrške Južnog Balkana vojske SAD-a činili su Charles Gough  vođa tima Elementa Vojne Civilne Podrške (EVCP), Benjamin Ambroggio , rešter, Eric Stanley rešter, i Mitchell Harrison takođe rešter  medicinskog tima Elementa Civilne Vojne Podrške (EVCP).