Na Akademiji je završena obuka „Svesnost o opasnim materijama“

18.05.2023

Vučitrn, 17 maj 2023-  U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB), veliki broj službenika iz agencija za javnu bezbednost na Kosovu danas su završili Hazmat obuku „Svesnost sa opasnim materijalima“.

 


Realizacija ove obuke je bila usmerena na obuku službenika javne bezbednosti kako da zaštite živote ljudi, imovinu i životnu sredinu, u slučaju incidenta sa opasnim materijama.

 

Na završnoj ceremoniji povodom završetka ove obuke učestvovali su Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Kastriot Jashari, Zamenik Komandanta Komande, Doktrine i Obuke Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) g-din Ilir Shyti i drugi  službenici agencija  javne bezbednosti  u zemlji.

 

Zamenik Generalnog Direktora Akademije g-din Kastriot Jashari ocenio je da je u okviru brojnih obuka i aktivnosti koje se održavaju na Akademiji obuka "Svesnost o opasnim materijama” veoma značajna za sve službenike javne bezbednosti u zemlji.

 

Jashari  nakon što se zahvalio instruktorima Kosovskih Bezbednosnih Snaga koji su držali predavanja na ovoj obuci, rekao da će Akademija nastaviti da obavlja svoju misiju obezbeđujući obuku i visoko obrazovanje za sve pripadnike zakona na Kosovu. 

 

Tokom ceremonije, direktor Jashari je govorio i o drugim obukama koje se trenutno održavaju na Akademiji, kao što su osnovna obuka kadeta Policije Kosova, kadeta Korektivne Službe Kosova itd.

 

Učesnici ove obuke stekli su znanja o upotrebi zaštitne opreme, o otkrivanju prisustva opasnih materija i o tehnikama zaštite od opasnih materija.

 

Zamenik Komandanta Komande, Doktrine i Obuke Kosovskih Bezbednosnih Snaga (KBS) Ilir Shyti  rekao je da ova obuka ima za cilj usposobljavanje pripadnika za operacije protiv opasnih materija. Shyti je  dodao da su tokom ove obuke primenjene različite tehnike i procedure za reagovanje u situacijama sa opasnim supstancama.

 

Službenici Policije Kosova, Korektivne Službe Kosova, Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama i službenici iz Carine Kosova su učestvovali u ovoj obuci.

 

Na kraju, tokom ceremonije sertifikacije učesnika ove obuke, Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, g-din Kastriot Jashari, podelijo je priznanja  instruktorima Kosovskih Bezbednosnih Snaga koji su predavali na ovoj obuci.