Akademiju su posetili predstavnici Kancelarije EU-a na Kosovu i NATO ekipa za Savetodavnje i Vezu

24.02.2023

Vučitrn, 23 februar 2023 – Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB) g-din  Kastriot Jashari sastao se danas sa delegacijom Kancelarije Evropske Unije na Kosovu koju je predvodio g-din Alessandro Bianciardi, zamenik rukovodioca za saradnju.


Pored Bianciardi u delegaciji su bili g-din Johan Van de Velde, rukovodioc ekipe, g-đa Teodora Andreeva, menadžerka programa, i g-din Joseph M. Bolcar, savetnik za upravljanje vanrednim situacijama u NATO ekipi za savetodavnje i  vezu (NLAT).Poželevši im dobrodošlicu, Zamenik Generalnog Direktora Akademije g-din Kastriot Jashari upoznao je delegaciju sa najnovijim dešavanjima na Akademiji, kao što je diplomiranje 46. klase kadeta Korektivne Službe Kosova (KSK) kao i diplomiranje 57 klase kadeta Policije Kosova (PK).Delegacija je upoznata i sa međunarodnom saradnjom koju Akademija ima.


U međuvremenu, Zamenik Direktora Odeljenja  za Obuku i Obrazovnu Podršku, g-din Shaban Bajrami, obavestio je predstavnike Kancelarije EU i NLAT-a o vrstama obuka koje se održavaju u Akademiji, za sve institucije javne bezbednosti na Kosovu.Govoreći o broju obuka, Bajrami je rekao da je, od 161 vrste obuka koje se održavaju na Akademiji, 24  je namenjeno samo za Agenciji za Menadžiranje Vanrednih Situacija (AMVS), od kojih su u nekima, pored službenika AMVS, učestvuju i službenici iz drugih institucija.Sa svoje strane, g-din Alessandro Bianciardi, zamenik rukovodiooc za saradnju u Kancelariji EU na Kosovu, izrazio je zadovoljstvo zbog posete Akademiji.


Bianciardi je tokom  svog govora pokazao interesovanje za obuku vezanu za civilnu zaštitu, kontrolu eventualnih poplava i zagađenja životne sredine.


U međuvremenu, Joseph M. Bolcar, savetnik za Menadžiranje Vanrednim Situacijama u NATO  ekipi za savetodavnje i vezu (NLAT), visoko je ocenio dostignuća Akademije koja su se odrazila na sastanku.


On se fokusirao na podršku koju treba dati vatrogasno-spasilačkoj službi. Bolcar je govorio o zajedničkoj koordinaciji u budućnosti između Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB), Agencije za Menadžiranje Vanrednim Situacijama (AMVS) i Međunarodnog Centra za Obuku za Potragu i Spašavanje (SAR) u KBS-u u okviru Ministarstva Odbrane Republike Kosova.


Tokom sastanka izražena je spremnost za produbljivanje saradnje u budućnosti u oblasti obuke, posebno onih koje se odnose na menadžiranje vanrednim situacijama.