Akademija je održala četiri međunarodne naučne konferencije

18.11.2022

Vučitrn, 16 novembar 2022 -  “Pandemija COVID.19 bila je veliki izazov za institucije javne bezbednosti na Kosovu, u regionu i svetu”, ocenjeno je u sredu na međunarodnoj naučnoj konferenciji na temu  “Uticaj pandemije COVID-19 na integritet javnog reda i javne bezbednosti” , organizovano od strane Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost uz podršku Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saeradnju.
 

Na otvaranju konferencije rečeno je da će istraživanje koja će biti predstavljena biti naučne reference za pojam javne bezbednosti.   


Zamenik Ministra Unutrašnjih Poslova Bardhyl Dobra koji visoko ceni organizacju ove konferencije,rekao je da istraživanje predstavljeno tokom konferencije direktno utiče na obrazovane, obuku i sprovođenje politika u institucijama javne bezbednosti.


“Unapređenje obrazovanja i obuke dolazi kao direktan rezultat istraživanja. Ova naučna konferencija doprinela bi unapređenju delovanja institucija javne bezbednosti. Istraživanje koje će biti predstavljeno na ovoj konferenciji bice dobra prilika za razmenu iskustava na akademskom nivou” , rekao je Dobra.


Zamenik ministra Dobra se zahvalio Akademiji na organizaciji konferencije i OEBS-u što je podržao ovu konferenciju koja će se održati na Kosovu uz z učešće svih zemalja sveta.


Zamenik Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari izrazio sreću što je Akademija u saradnji sa OEBS-om uspela da organizuje konferenciju od tako posebnog značaja, kao što je tretman izazova tokom pandemije COVID-19.  


“Fakultet javne bezbednosti stalno ulaže napore da, pored primarne oblasti koju pokriva, odnosno visokih studija iz oblasti javne bezbednosti, ponudi i istraživačku platformu kroz organizovanje međunarodnih naučnih konferencija”, rekao je Jašari. da organizacija ove konferencije omogućava da svi istraživači bezbednosti iz regiona, Evrope, SAD daju svoj naučni doprinos, koji pomaže u borbi protiv negativnih pojava i sprečavanju.

Jašari je zahvalio OEBS-u i ambasadoru Davenportu na podršci i finansiranju ove konferencije. 

 

 U međuvremenu, vođa misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu Majkl Devenport rekao je da su tokom pandemije agencije za sprovođenje zakona odigrale odlučujuću ulogu u nastojanjima da se kontroliše širenje bolesti COVID 19, u održavanju javnog reda i mira. promovisanje bezbednijeg okruženja za sve zajednice.


“Sada smo mirniji u pogledu širenja pandemije i mislim da je pravo vreme da vidimo koje su lekcije koje smo naučili i kakva su istraživanja rađena o posebnim izazovima sa kojima se javna bezbednost suočila”, rekao je Davenport, prenevši OEBS-u. misija je ponosna na dostignuća koja su ostvarena u prošlosti.

Davenport je rekao da se OEBS, kao bezbednosna organizacija koja podržava principe demokratije, obavezuje da će nastaviti da podržava institucije za sprovođenje zakona u unapređenju njihovih sposobnosti da održe osećaj bezbednosti u društvu.

 


Izvršni načelnik Policijskog inspektorata Kosova Kushtrim Hoda rekao je da se, kao i svaka institucija, PIK suočava sa izazovima tokom perioda pandemije COVID-19.


“Povećanje broja žalbi na slučajeve koje smo prinuđeni da rešavamo, da nadgledamo kako Kosovska policija sprovodi mere i odluke vlade, predstavlja izazov”, rekao je Hoda.


Hoda je rekao da je organizacija konferencije mnogo važnija jer će biti obrađena sva pitanja sa kojima se suočavaju institucije javne bezbednosti tokom pandemije.


Taibe Canolli, pukovnik Kosovske Policije, govorila je o radu policije u periodu pandemije.


Canolli je rekla da je čak i za Kosovsku Policiju period tokom pandemije bio izazov. Canolli ceni što bi organizacija predmetne konferencije omogućila institucijama javne bezbednosti da podele svoja iskustva i izazove sa kojima su se suočili tokom pandemije.


Konferenciji su prisustvovali stručnjaci za bezbednost sa Kosova, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Belgije, Poljske, Turske, Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, itd., koji su predstavili svoja saznanja o pitanjima javne bezbednosti i uticaju pandemije COVID-19.


Konferencija je trajala dva dana zaredom i predstavlja četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju koju organizuje Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost