Neki učenici iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana sa Kosova posetili su Akademiju

08.07.2022

Vučitrn, 5. jul 2022 – U Kosovskoj akademiji za Javnu Bezbednost održan je informativni sastanak o tome kako mladi ljudi iz zajednica roma, aškalija i egipćana mogu biti uključeni u institucije javne bezbednosti na Kosovu, posebno u Kosovsku Policiju. Ovu posetu organizovala je misija Organizacije za Evropsku Bezbednost i saradnju na Kosovu.

 

Na ovom informativnom sastanku učestvovalo je tridesetak učenika iz zajednica roma, aškalija i egipćana.

Za procedure regrutovanja kako mladi ljudi iz zajednica postaju deo Kosovske Policije u rečima  informiše major Kosovske Policije Faik Krasniči.Tokom ovog sastanka, major Krasniki je ohrabrio učenike iz nevećinskih zajednica da nastave svoje obrazovanje


Na sastanku je učestvovao i zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jašari. On je ovom prilikom zahvalio misiji OEBS-a na Kosovu na podršci u razvoju Akademije od njenog osnivanja do danas. „OEBS je stalni partner Akademije od njenog osnivanja. Bez saradnje sa međunarodnim i lokalnim institucijama, Akademija ne bi bila tu gde je danas“, rekao je Jašari.

Jašari je izrazio spremnost da nastavi saradnju sa OEBS-om u oblasti vladavine prava, osnaživanja mladih u sektoru bezbednosti. 

Dok je vođa Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju u misiji na Kosovu, ambasador Majkl Devenport, zahvalio se rukovodstvu Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost i Policiju Kosova na preuzimanju ove zajedničke i važne inicijative. Devenport je izrazio spremnost OEBS-a da nastavi da podržava uključivanje i uravnoteženu zastupljenost zajednica i polova u bezbednosnim institucijama.

 

Ambasador Majkl Devenport i zamenik Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jašari zahvalili su se učenike i ohrabrili ih da razmotre svoje karijere u policiji.

Mladi iz zajednica roma, aškalija i egipćana na Kosovu u pratnji Sophie Guesne, direktorke Regionalnog Centra OEBS-a u Mitrovici, Aleksandre Jovanović, višeg službenika za zajednice i Maje Lehner, službenice za ljudska prava, posetili su kampus Akademije na Kosovu. za Javnu Bezbednost kao i prostor za izlaganje uniformi i druge opreme institucija javne bezbednosti, donacija misije OEBS-a.