FJB objavljuje promotivni materijal “Uključivanje studenata u procese osiguranja kvaliteta“

25.05.2022

Vučitrn, 25 maj 2022 – Fakultet javne bezbednosti u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost, čija je misija “Unapređenje obrazovanja u sektoru bezbednosti i javnog reda“, ima za cilj uključivanje studenata u procese obezbeđenja kvaliteta.  

Stoga, na osnovu priručnika “Povećanje učešća studenata u internim i eksternim procesima obezbeđivanja kvaliteta na Kosovu“, koji finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Kosovska agencija za akreditaciju se obratila promotivnim materijalima koji imaju za cilj da podignu svest studenata o važnoj ulozi koju oni imaju u sistemu visokog obrazovanja na Kosovu. 


Material možete pronači ovde : PROMOTIVNI MATERIALI