Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost dobila je “Nagradu za izvrsnost” od IADLEST-a

19.05.2022


Fort Worth , Texas  18 maja 2022  godine – Vršilac Dužnosti  Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  g-din Kastriot Jashari i Direktor Odeljenja za Strateško Planiranje i Pravnih Pitanja g-din  Shpend Shabani učestvovali su na godišnjoj konferenciji koju je organizovalo Međunarodno Udruženje Direktora za Standarde i Obuku za Sprovođenje Zakona (IADLEST) u Sjedinjenim Državama. Tokom ove konferencije Akademija je dobila novi sertifikat o akreditaciji sa nagradom za izvrsnost, koju je dodelila Međunarodna Aasocijacija Direktora Obuke za Standarde i Sprovođenje Zakona (IADLEST).


Konferenciji su  prisustvovali Direktor Odeljenja za Ljudske Resurse Policije Kosova g-đa Taibe Canolli - Brajshori  kao i zvaničnik ICITAP programa na Kosovu g-đa  Remzije Ibrahimi, dok iz institucija javne bezbednosti u SAD učestvuju direktori standarda policijskih akademija Sjedinjenih Američkih Država kao i direktori policijskih i akademija javne bezbednosti iz drugih zemalja sveta, članovi IADLEST-a itd.


Tokom ove konferencije predsednik Međunarodnog Udruženja Direktora Obuke za Standarde i Sprovođenje Zakona (IADLEST)  g-đa  Kim Vickers, izvršni direktor  g-din Michael N. Becar i Mark Damito uručili su vršiocu dužnosti  generalnog direktora Kosovske akademije za javnu bezbednost g-din  Kastriotu Jashariju plaketu reakreditacije i sertifikat “Nagrada za izvrsnost”.Mark Damito je u svom govoru upoznao prisutne sa novim procesom međunarodne akreditacije i dodelom “Nagrade za izvrsnost” i čestitao Akademiji na ostvarenju ove nagrade. 


“Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je uspešno ispunila uslove da bude priznata kao Akreditovana Akademija za Sprovođenje Zakona od strane Međunarodnog Udruženja Direktora za Standarde i Obuku za Sprovođenje Zakona (IADLEST). Čestitamo vama i Vašem osoblju na postizanju nagrade za izvrsnost i na akreditaciji Vaše Akademije”, rekao je Damito. 


Dok  Vršioc Dužnosti Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost   g-din Kastriot Jashari zahvalio  se Međunarodnom Udruženju Direktora Obuke za Standarde i Sprovođenje Zakona – IADLEST sa posebnim naglaskom na predsednicu IADLEST  g-đa Kim Vickers, Izvršnom Direktoru  g-din Michael N. Becar i g-din  Marka Damita za međunarodnu saradnju. reakreditaciju Akademije kao i dodelu “Nagrade za izvrsnost”.


Takođe g-din  Jashari se zahvalio  g.din Gregu Dukatu,  rukovodiocu ICITAP-a, g-đa  Kimbelry Riffu, rukocodioc ICITAP-a  na Kosovu i  službenicu g-đa  Remizje Ibrahimi na kontinuiranoj podršci KAJB-u.


“ICITAP je u velikoj meri pomogao Akademiji u međunarodnom procesu akreditacije od IADLEST do postizanja cilja, jer je ovo prva nagrada koja je dodeljena instituciji za obuku i obrazovanje u oblasti javne bezbednosti van Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je Jashari. zahvaljujući svima koji su doprineli da Akademija danas dobije ovu nagradu.“Zadovoljstvo je Akademiji i drugim agencijama za javnu bezbednost, kao i novoj državi Kosovo da čuje od vas da je „Kosovska Akademija za javnu bezbednost uspešno ispunila uslove da joj se dodeli nagrada za izuzetnost“ od strane Međunarodnog Udruženja Direktora Obuke za Standarde i Sprovođenje Zakona (IADLEST)”, rekao je Jashari, rekavši da je ova nagrada velika motivacija za Akademiju. “Pružanjem kvalitetne obuke i poštovanjem standarda koje ocenjuje IADLEST, sačuvaćemo epitet institucije ocenjene 'Nagradom za izvrsnost'”, rekao je Jashari. Ovom prilikom g-din Jashari se takođe zahvalio bivšem Generalnom Direktoru Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  g-din Ismailu Smakiqiu i agencijama javne bezbednosti na njihovoj višegodišnjoj posvećenosti dok se cilj nije postigao.


Akreditacija  od strane Međunarodnog Udruženja Direktora Obuke za Standarde i Sprovođenje Zakona (IADLEST) važi do 20. oktobra 2024. godine.


Inače, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost (KAJB) je 2018 godine dobila međunarodnu akreditaciju od IADLEST-a, na period od tri godine, čime je prva institucija akreditovana od strane IADLEST-a van Sjedinjenih Američkih Država. U oktobru 2021. godine Akademija je ponovo akreditovana od strane IADLEST-a, sa najvišom nagradom koju je ovo udruženje ikada dodelilo, Nagrada za Izvrsnost  koja je prva u svetu van SAD-a.