Akademiju je posetila delegacija Univerziteta Utah Valley iz SAD-a

12.05.2022

Vučitrn, 11 maj 2022 –  Vršilac Dužnosti  Generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB) g-din Kastriot Jashari, danas se sastao sa grupom studenata sa Univerziteta Utah Valley  u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji su bili u pratnji profesora  g-din Chris Lindquist na ovom Univerzitetu.


Sastanku su prisustvovali i dekan Fakulteta Javne Bezbednosti g-din  Bejtush Gashi i viši menadžment Akademije. 

Svrha posete ove  delegacije je bila da se izbliza  upoznaju sa radom Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.

 

Vršilac Dužnosti   Generalnog Direktora Akademije  g-din Kastriot Jashari je prvobitno pozdravio delegaciju, dok ih je obavestio o dešavanjima u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost.


 

Tokom ovog sastanka, Jashari je govorio o obukama koje se održavaju u Akademiji na kojima učestvuju svi službenici za sprovođenje zakona, o projektima koje Akademija sprovodi, projektima koji se odnose na oblast javne bezbednosti. Takođe tokom sastanka, tema razgovora bila je i međunarodna saradnja koju Akademija ima sa Sjedinjenim Američkim Državama i raznim evropskim zemljama.


Informišući delegaciju o projektima koje namerava da realizuje u budućnosti, Jashari je izrazio spremnost da se saradnja sa Univerzitetom Utah Valley u Sjedinjenim Američkim Državama nastavi.


 „U okviru međunarodne saradnje, Akademija je stekla dobra iskustva i kao rezultat ove saradnje, Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je uspela da dobije međunarodnu akreditaciju, kao što je ona od Međunarodnog Udruženja Direktora za Standarde i Obuka Sprovođenje Zakona. (IADLEST ) iz Sjedinjenih Američkih Država. Saradnja sa američkim bezbednosnim institucijama bila je i dobrodošla je kao  i neophodna  za Akademiju“, rekao je Jashari. 


 

Delegaciju Univerziteta Utah Valley iz Sjedinjenih Američkih Država pozdravio je i dekana Fakulteta Javne Bezbednosti  g-din Bejtusha Gashia. Dekan Gashi je upoznao delegaciju sa projektima koji se nameravaju u budućnosti ostvariti na Fakultetu Javne Bezbednosti, kao što je otvaranje master programa itd. 

Dekan Gashi je takođe izrazio spremnost za buduću saradnju u oblasti obrazovanja o javnoj bezbednosti. Dok je professor g-din  Chris Lindquist  na Univerzitetu Utah Valley  iz Sjedinjenih Američkih Država, visoko ceneći dosadašnji rad rekao da je Akademija napredovala u realizaciji svojih projekata.


Dotična delegacija je takođe izrazila spremnost za saradnju sa Akademijom u budućnosti.


Tokom sastanka interesovanje studenata Univerziteta Utah Valley  je bilo vezan sa obukama i drugim dešavanjima u Akademiji.


Na kraju, delegacija u pratnji višeg rukovodstva Akademije posetila je kampus Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.