Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost ponovo akreditovana od strane IADLEST-a sa Nagradom za Izvrsnost

05.11.2021

Vučitrn, 5 novembar 2021- Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost je ponovo akreditovana od strane Međunarodnog Udruženja Direktora Obuke za Standarde i Sprovođenje Zakona (IADLEST) Sjedinjenih Američkih Država u institucionalnoj oblasti sa najvišom nagradom koju je ovo Udruženje ikada dodelilo, Nagradom za Izvrsnost.

KAPS je nakon početne faze za reakreditaciju, započeo proces apliciranja u proleće 2020. godine. Upload dokumentacije na platformu koju je obezbedio IADLEST završeno je krajem marta 2021, čime su započete pripreme za fazu terenske inspekcije od strane IADLEST tim za procenu. Poseta za utvrđivanje činjenica i inspekcija počela je od 23. do 24. avgusta 2021. godine u KAJB-u. Stručni tim za evaluaciju koji čine Mark Damitio, menadžer za akreditaciju IADLEST-a i Keli Alzaharna, izvršni direktor Američke Akademije za sprovođenje zakona u Novom Meksiku, takođe Predsednik IALDEST Akreditacionog Komiteta, održao je niz sastanaka u koordinaciji sa Emin Uka, Rukovodilac Odeljenje za osiguranje kvaliteta / Menadžer Akreditacije u KAJB-u, pod vođstvom i rukovodstvom Artona Berisha, Generalnog Direktora KAJB-a.

Održani su sastanci sa menadžmentom, rukovodstvom i osobljem za obuku KAJB-a, proveravajući usklađenost politika, procesa i sprovođenje standarda u KAJB-u. Nakon faze inspekcije i utvrđivanja činjenica usledila je faza preporuka i preliminarnog izveštaja koji je, na osnovu preporuka tima za procenu, otvorio put IADLEST Akreditacionoj komisiji da odluči o reakreditaciji KAPS-a po najvišoj poznanjem ikada ponudio ovo Udruženje, sa NAGRADOM IZVRSNOSTI koja nadmašuje očekivanja za 80%, sa procenom od 96,26% ostvarenja.

Ovo priznanje svrstava KAPS na drugo mesto u svetu posle SAD, što je ujedno i primarni pokazatelj ispunjenja misije Akademije kao Centra izvrsnosti u regionu i šire. 

“U tom smislu, KAPS se pridružuje elitnoj grupi posvećenoj izvrsnosti u pružanju obuke o javnoj bezbednosti širom sveta. Politike, procedure, procesi, objekti i osoblje Akademije odražavaju činjenicu da je najbolji primer prakse i standarda u lokalnom i međunarodnom aspektu”, ovo je navedeno u IADLEST obaveštenju o akreditaciji.

Od sada, preostaje da Akademija bude izazvana u stalnom unapređenju u očuvanju i primeni ovog priznanja za sve one koji se obraćaju Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost primenom standarda i primera koji treba da slede drugi.