U akademiji je održan seminar u vezi analize potreba za obukom u oblasti javne bezbednosti

20.10.2021

Vučitrn, 19 oktobar 2021 – U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost održan je prvi seminar koji je za cilj imao sakupljanje i analiziranje podataka u vezi potreba za obukom u oblasti javne bezbednosti na Kosovu. Ova aktivnost predstavlja deo projekta Partneritet Zapadnog Balkana protiv kriminala i terorizma (CEPOL WB PaCT).Tokom održavanja seminara prisutni su ocenili da dotični projekat ima za cilj povećavanje kapaciteta službenika koji su angažovani u oblasti javne bezbednosti.


 
Florentin-Dumitru Dicu, viši službenik projekta, pozdravio je sve prisutne i kazao da je sprovođenje ovog pojekta od velike bitnosti za sve sprovodioce zakona. Uz to je naveo da će već od sledeće nedelje pet službenika za sprovođenje zakona sa Kosova učestvovati na obuci u sedištu CEPOL-a u Budimpešti. Dicu je govorio i u vezi tri druga projekta CEPOL-a u drugim regionima, kao i o nadležnostima projekta WB PaCT.Kratkoročni stručnjak projekta, Peter Davidson, naglasio je dosadašnju saradnju Kosova sa  CEPOL-om, uključujući program razmene, pri čemu je detaljno objasnio naučni pristup u vezi pohađanja kurseva obuke, gde je pomenuo i obuku za trenere. On je kazao da je pristup CEPOL-a da pokrije sve oblasti obuke na osnovu potreba službenika za sprovođenje zakona, uz poseban fokus na bitnost, zone, nivo i brojeve.Albert Avdiu iz Ministarstva Unutrašnjih Poslova je takođe pozdravio sve prisutne i pri tom naglasio podršku koju ovo ministarstvo pruža projektu.Avni Istrefi iz Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  (KAJB), CAPASPOC  Projekta WB PaCT za Kosovo, je kazao da će se ovaj projekat koristiti veoma opširno za dobrobit institucija za sprovođenje zakona na Kosovu, naglasivši veoma veliku mrežu koju KAJB ima sa svim agencijama za sprovođenje zakona. Kadri Arifi iz Policije Kosova (PK), ANASPOC Projekta WB PaCT za Kosovo, naglasio je bitnost ovog projekta za povećavanje kapaciteta i operativnih potreba Policije Kosova, kao glavne i ključne institucije za borbu protiv kriminala i teririzma.


Ovaj seminar je deo projekta Partneritet Zapadnog Balkana protiv kriminala i terorizma (CEPOL  WB PaCT), jedan od ukupno 4 projekta Agencije Evropske Zajednice za Obuku Sprovođenja Zakona  (CEPOL), a koji se aktuelno  sprovodi u okviru dimenzije međunarodne saradnje uključujući i CT INFLOËW, TOPCOP i  EUROMED Police. Projekat se sprovodi zajedno sa Agencijom Evropske Zajednice za Sprovođenje Zakona (EUROPOL), koji je finansiran od strane Evropske Zajednice, koji se osim na Kosovu sprovodi još i u Albaniji, Bosni i Hercegovini , Severnoj Makedniji, Crnoj Gori i Srbiji.


Kosovo je od samog početka  aktivno učestvovalo u projektu i sada je stvorena jedna kontaktna tačka (SPOC), jedan predstavnik Ministarstva Unutrašnjih Poslova (MUB), jedna kontaktna tačka za izgradnju kapaciteta  (CAPASPOC), jedan predstavnik iz redova Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB) i jednu analitičku kontaktnu tačku (ANASPOC), jedan predstavnik iz redova Policije Kosova.Na ovom seminaru učestvovali su službenici  CEPOL-a, Ministarstva Unutrašnjih Poslova, Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, Policije Kosova, Carine Kosova i Jednice za Finansijsku Obaveštajnu Delatnost.Projekat WB PaCT dostiže iznos od 3,000,000 € i sprovodi se 3 godine, od 19 oktobra 2020 do 18 oktobra 2023 godine. Projekat će se sprovesti preko metoda indirektnog menadžiranja prema Instrumentu za Asistenciju pre učlanjivanja, čiji su opšti zadaci olakšavanje procesa povećavanja kapaciteta autoriteta na Zapadnom Balkanu u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, suzbijanje domaćeg ekstremizma koji je nasilno uspostavljen unutar granica, u regionu i EU.