Redovni sastanak odbora održan je na Akademiji

15.07.2021

Vučitrn, 15 juli 2021 –  U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost danas su članovi Odbora Akademije održali redovni  sastanak na kome je tema razgovora bila tok obuka i proces ponovne akreditacije programa Fakulteta za Javnu Bezbednost.

Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  g-din Arton Berisha, pozdravljajući članove odbora, rekao je da se tok obuka i razvoj ostalih aktivnosti odvija prema programskom planu Akademije.

Nakon odobrenja zapisnika sa poslednjeg sastanka odbora, direktor Berisha odražava sve aktivnosti i dostignuća Akademije od januara 2020godine do sada.

Na početku sastanka, članovi odbora predložili su i izabrali svog novog predsednika  g-din Samedina Mehmetija, koji je generalni direktor Policije Kosova.
Nakon izbora za predsednika, Mehmeti se zahvalio članovima odbora Akademije i izrazio spremnost za saradnju.

Najvažnija tema tokom sastanka bila je izveštavanje o procesu ponovne akreditacije programa bachelor Fakulteta Javne Bezbednosti, gde je članove odbora o ovom procesu obavestio Dekan Fakulteta g-din Bejtush Gashi. Gashi je rekao da su do sada dati pozitivni komentari o ponovnoj akreditaciji.

Takođe tokom sastanka razgovarano je o postavljanju kvota za upis studenata na Fakultet Javne Bezbednosti za akademsku 2021/22.
Članove odbora je takođe informisalo o odobravanju profesionalnih standarda za stručno usavršavanje od strane Upravnog Saveta Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije i procesu pregleda plana obuke KAJB-a za 2021. godinu.

 Članovi odbora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost tokom sastanka ocenili su da je Akademija primer dobre organizacije ne samo u regionu, već i iznad. Rekli su da je do sada na Akademiji urađen odličan posao.

Učesnike je pozdravio i Direktor Odeljenja za Red i Bezbednost Misije OEBS-a na Kosovu Erward Anderson, koji je ohrabrio članove odbora i osoblje Akademije na diskusije i urađen posao.


Sastanku su prisustvovali Generalni Direktor Akademije  g-din Arton Berisha, Generalni Direktor Policije Kosova g-din  Samedin Mehmeti, zamenik Generalnog Direktora Probacione Službe Kosovag-đa Metije Ademi,Izvršni Direktor Policijskog Inspektorata Kosova g-din  Kushtrim Hodaj, Generalni Direktor Carine Kosova g-din Agron Llugaliu, vršilac dužnosti Generalnog Direktora Korektivne Službe Kosovag-din  Rasim Selmani, Generalni Direktor Agencije za Upravljanje Vanrednim Situacijama g-din Fadil Kodra, Direktor Odeljenja za Red i Bezbednost Misije OEBS-a na Kosovu  g-din Erward Anderson i visoki zvaničnici relevantnih institucija.