Direktor Berisha sastao se sa Atašeom Američke Ambasade DOJ-ICITAP-a u Kosovu, gospođom Kimberly Riffe

04.03.2021
Vučitrn, 03 mart 2021 – Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu bezbednost (KAJB) Arton Berisha danas se sastao sa  Atašeom  Američke Ambasade u Prishtini DOJ-ICITAP-a na Kosovu,gpođ.  Kimberly Riffe, gde je tema razgovora bila produbljivanje saradnje između Akademije i ICITAP-a.

Tokom uvodnog sastanka, Direktor Berisha je uverio da če misija i vizija Akademije i dalje nastaviti održavati visoke standarde obuke i visokog obrazovanja za sve zvaničnike javne bezbednosti.

Izražavajuči posvečenost nastavku saradnje i u budučnosti, Direktor Berisha se zahvalio ICITAP-u i Direktorki Riffe na kontuiniranoj podršci koju je Ambasada Amerike pružila Kosovu, posebno Akademiji.

Berisha je naveo da je ICITAP bio dugogodišnji partner i  pomagao je Akademiji u postizanju njihovih ciljeva i standarda.

“Bez doprinosa ICITAP-a ne bi bilo moguče razmišljati o razvoju ove Akademije do ove faze, niti o visokom nivou postizanja međunarodnih standarda. ICITAP je kontuinirano pomagao Akademiji  u svim fazama njenog razvoja i dan danas nastavjla snašno da podržava, na čemu smo takođe veoma zahvalni”, izrazio se Beriša, rekavši da Akademiji i dalje treba pomoč  od svojih međunarodnih partnera kao što je ICITAP.  

Dalje, tokom sastanka, Atashe  DOJ-ICITAP-a na Kosovu, gđa. Kimberly Riffe je obaveštena o novom procesu akreditacije kroz planove IADLEST-a i njihovoj primeni.

Iako je Atashe Programa DOJ-ICITAP-a na Kosovu izrazila njenu spremnost da nastavi da podržava Akademiju kroz program ICITAP-a u sprovođenje obuke za službenike javne bezbednosti, ona je takođe naglasila značaj izgradnje kapaciteta za sprovođenje zakona u cilju povečanja bezbednog okruženja i međusobnog poverenja između zajednice koje žive na Kosovu.

"Cilj ICITAP-a je da pomogne Akademiji da ojača svoje veštine, kako bi povečali veštinu svojih studenata u Kosovskoj policiji, Kososvskoj Korektivnoj Službi, Policijskim Inspektoratom, itd. Vaša odgovornost za njihov razvoj je od suštinske važnosti za njihov uspeh. KAJB može da proslavi svoja dostignuča u sticanju mežunarodne akreditacije razvijajuči i podizajuči njihove sposobnosti, i svoja znanja u  institucijama koje služimo, vidimo da če se to i dalje nastaviti i poboljšati i u budučnosti", rekla je gđa. Riffe.