Akademiji je poklonjeno preko 400 radnih knjiga za učenje albanskog i srpskog jezika

19.02.2021


Vučitrn, 19 februar 2021 – 
  Preko 400 primeraka radnih knjiga "Program podrške Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost" za nastavu albanskog i srpskog jezika danas je Akademiji donirala Britanska Ambasada na Kosovu u saradnji sa Misijom Međunarodne Organizacije za Migracije (IOM) i Kancelarije Komesara za jezike na Kosovu.

Ceremoniji darivanja radnih knjiga i onlajn kursa za učenje albanskog i srpskog jezika prisustvovali su Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  g-din Arton Berisha, Zamenik Ambasadora Britanske Ambasade na Kosovu  g-din Jacob Webber, Komesar za jezike g-din Slaviša Mladenović, Direktor Direkcije za Osnovnu Obuku Policije Kosova g-din  Agron Rukiqi kao i drugi visoki zvaničnici iz Ambasade, IOM-a, Kancelarija Komesara za jezik Akademije itd.


Cilj ove donacije je da pomogne službenicima javne bezbednosti da nauče albanski i srpski jezik kako bi imali lakšu komunikaciju.


Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Arton Berisha zahvalio se na donaciji Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu, Misiji IOM-a na Kosovu i Kancelariji Komesara za  jezike  pri kancelariji Premijera Republike Kosovo za datu donaciju. Direktor Berisha je rekao da je ova donacija veoma važna za Akademiju i za službenike javne bezbednosti na Kosovu.

“Radne  knjige i onlajn kursevi za pripadnike policije kosova koji govore albanski i koji ne govore srpski jezik i one koji govore srpski jezik  a koji ne govore albanski jezik biće velika pomoć i doprinos u pogledu poboljšanja međuetničke komunikacije na Kosovu", rekao je Berisha, rekavši da učenje albanskog i srpskog jezika pomaže službenicima javne bezbednosti  da  što efikasnije obavljaju svoju  dužnost.


"Ovo će takođe doprineti smanjenju svih vrsta kriminala sa kojima se policija kosova  svakodnevno suočava, jer su veštine komunikacije na potrebnom nivou ključ efikasnijeg i delotvornijeg policijskog angažovanja u izvršavanju svojih dužnosti i odgovornosti", rekao je Berisha.

Rekao je da  Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost se neprestano zalaže za podizanje nivoa i povećanje kvaliteta profesionalne obuke, ali i za visoko obrazovanje, ne samo za službenike policije kosova već i za sve ostale iz oblasti sprovođenja zakona, kao što je npr. carinici, probacioni službenici, korektivci, policijski inspektori i oni za vanredne situacije.


"Akademija će biti posvećena podizanju nivoa komunikacionih veština službenika za sprovođenje zakona iz svih etničkih grupa na Kosovu bez razlike“, rekao je Berisha.


Berisha je rekao da je doniranje radnih knjiga i onlajn kurseva veoma neophodan u ovo vreme pandemije, važan i neophodan u doba kada je komunikacija ključ uspeha.


Zamenik Ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu  g-din Jacob Weber rekao je da  od 2017 godine ambasada i IMO  su koristili obuke na online platformi za učenje albanskog i srpskog jezika. On procenjuje da se povećava broj onih koji uče albanski i srpski jezik.

Govoreći o projektu čiji je cilj podučavanje dva jezika u pitanju, albanskog i srpskog, ambasador g-din Webber je rekao da nedostatak znanja jezika među zajednicama utiče na kvalitet rada i razvoj života. Ovom prilikom ambasador g-din Webber izrazio je spremnost da pruži podršku Akademiji i drugim javnim institucijama u unapređivanju i prepoznavanju jezika jedni drugih.

Dok komesar za jezike u Vladi Kosova g-din Slaviša Mladenović pozitivno  je ocenio saradnju sa Akademijom.


"Uročavanje ovih knjiga radi usavršavanja jezika  za kadete Kosovske Akademije za Javnu  Bezbednost  ne znači da nešto nedostaje institucijama ili Akademiji zapravo, ovo se vidi kao nešto pozitivno što su Akademija i institucije javne bezbednosti spremne da budu još bolje u sprovođenju svog mandata", rekao je Mladenović


Mladenović je rekao da program omogućava bolju komunikaciju pripadnika institucija javne bezbednosti sa građanima drugih zajednica.

"Ovo će omogućiti puno funkcionisanje dvojezičnosti u kosovskim institucijama. Ovo je pozitivna slika za institucije i za Akademiju", rekao je Mladenović