Akademija je potpisala ugovor o saradnji sa Univerzitetom „Isa Boletini“ u Mitrovici

01.02.2021


Vučitrn, 01 februar 2021 – Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost, danas je potpisala sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Isa Boletini“ u Mitrovici. Cilj sporazuma je dugoročna i održiva saradnja između dve institucije radi podrške njihovim strateškim ciljevima u oblasti visokog obrazovanja, istraživanja i razvoja, studentskih aktivnosti i programa relevantnih za zajednicu.

Sporazum su potpisali Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Arton Berisha i Rektor Univerziteta „Isa Boletini“ u Mitrovici Alush Musaj.

Tokom potpisivanja sporazuma, obe strane, direktor Berisha i rektor Musaj, ocenile su da će ovaj sporazum imati pozitivan uticaj na povećanje i jačanje saradnje dve institucije, Akademije i Univerziteta „Isa Boletini“ u Mitrovici.

Oblasti u kojima su dve institucije zaključile sporazume o saradnji su: akademska razmena, uključujući predavanja, pozivanje predavanja gostujućih profesora, itd.; pružanje procene sa strane za odabrane akademske / profesionalne aktivnosti u KAJB-u i obrnuto; angažovanje osoblja u nastavi naučnih predmeta i u komisijama za ocenjivanje tokom izbora akademskog osoblja prema potrebama strana; saradnja u zajedničkom razvoju projekata između menadžmenta i akademskog osoblja partnerskih institucija; saradnja u međunarodnim projektima kao što su Erasmus +, Horizont 2020, IPA, HERAS itd.; razmena naučnih i tehničkih informacija u skladu sa važećim zakonodavstvom; zajednički razvoj akademskih i profesionalnih aktivnosti, uključujući istraživanje, obuku, radionice, seminare i konferencije; saradnja u razvoju zajedničkih bachelor i master studija i programa obuke koji služe zajednici; realizacija zajedničkih istraživačkih programa od strane studenata; saradnja i savetovanje o primeni novih elektronskih platformi za podršku procesima učenja i obuke, uključujući E-learning (e-učenje) i druge inovativne tehnologije učenja itd.