Održana treća naučna konferencija „Izazovi funkcionisanja institucija javne bezbednosti u okolnostima pandemije COVID 19“

01.02.2021

Vučitrn, 29 januar 2021  – U Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost (KAJB) održana je treća međunarodna naučna konferencija na temu "Izazovi funkcionisanja institucija javne bezbednosti u okolnostima pandemije COVID 19", u organizaciji Fakulteta za javnu bezbednost Akademije. Svi učesnici su predstavili modele koje zemlje iz kojih dolaze sprečavaju širenje virusa COVID 19. Takođe su na ovoj konferenciji predstavljene poteškoće koje su bezbednosne institucije imale i imaju tokom ovog pandemijskog perioda.

Dekan Fakulteta za javnu bezbednost Bejtush Gashi, zahvalivši se učesnicima ove konferencije, rekao je da je održavanje ove konferencije veoma važno za raspravu o izazovima sa kojima se suočavaju institucije javne bezbednosti u ovom pandemijskom vremenu.

"Glavna tema ove konferencije su 'Izazovi funkcionisanja institucija javne bezbednosti u okolnostima pandemije COVID 19', kombinujući područja od posebne važnosti gledajući modele funkcionisanja institucija javne bezbednosti, obrazovanja i obuke različitih zemalja u različitim okolnostima pandemije, ali i prošlih ili trenutnih iskustava ili izazova u okolnostima globalne pandemije COVID 19", rekao je dekan Gashi, rekavši da je pandemija COVID 19 stvorila izazovnu situaciju u svim oblastima, posebno prema njemu u oblasti javne bezbednosti

"Trenutno se države suočavaju sa stagnacijom ili čak povredom niza procesa, jer su prouzrokovale veliku ekonomsku, socijalnu i političku štetu. Državne granice su gotovo zatvorene, ekonomije stagniraju, vanredno stanje je u svim državama, građani su i dalje u izolaciji, a pandemija i dalje predstavlja smrtonosnu pretnju za ljude", rekao je Gashi.


Pored ostalih problema povezanih sa izazovima koje su bezbednosne institucije imale tokom ove pandemije, Dekan Gashi je takođe govorio o razvoju tehnologije što smatram kao čast veoma važnim pitanjima u ovom periodu izolacije.
 
"Uticaj svih ovih gore navedenih događaja i virusa COVID 19 dali su novi pravac i visokom obrazovanju, gde se nametnuti metod predavanja pokazao izuzetno izazovnim i za kratko vreme njegove primene ostaje za poželjnim", rekao je Gashi. Dekan Gashi ocenjuje da će zaključci izvedeni sa predmetne konferencije biti dragocen doprinos institucijama javne bezbednosti i drugim institucijama u sprečavanju i prevazilaženju izazova ove pandemije.

Učesnike treće međunarodne naučne konferencije pozdravio je direktor Odeljenja za finansije i opšte usluge Rrahim Rexha. Rexha je  visoko ocenia  da je održavanje takve konferencije u ovoj pandemijskoj situaciji veoma važno za bezbednosne institucije. Rexha  je rekao da ćemo tokom ove konferencije naučiti nove modele kako druge zemlje eliminišu izazove da spreče širenje COVID-a 19. U međuvremenu on  je rekao da će Akademija uvek pružati podršku institucijama javne bezbednosti u zemlji.
 


Konferencija je održana u četiri naučne sesije u kojima su učestvovali istraživači sa Kosova, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Mađarske itd., gde su predstavili svoje radove koji su stigli da uspešno ispune ciljeve ove konferencije.


 
U ovoj konferenciji koja je održana online učestvovali su; Bejtush Gashi dekan Fakulteta za javnu bezbednost u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost, Rrahim Rexha direktor odeljenja za finansije i opšte usluge, Bilbil Mema direktor bezbednosne akademije u Albaniji, Peter Ruzsonyi dekan Fakulteta za sprovođenje zakona na Univerzitet za javnu službu u Mađarskoj, Nikola Dujovski, dekan Fakulteta bezbednosti Univerziteta Svetog Klimenta Ohridskog u severnoj Makedoniji, John Fisher, šef odeljenja za hitne službe Univerziteta Vallei u državi Utah u SAD, Bjorn Tore Saltvik iz Odeljenja za stratešku policiju Jedinica za poslove pri Sekretarijatu OEBS-a u Beču, Edvard Anderson, direktor Odeljenja za javni red i bezbednost pri Misiji OEBS-a na Kosovu, Carsten Tvelmeier, šef međunarodne saradnje u nemačkom policijskom univerzitetu i predstavnici institucija javne bezbednosti na Kosovu .