U Akademiji je održan redni sastanak borda

28.07.2020


Vućitrn, 27 Juli 2020  – U Akademiju Kosova za Javnu Bezbednost  (AKJB), danas bord je održavao 33 redni sastanak,gde se razgovaralo u vezi primanja studenata u Fakultetu za Javnu Bezbednost za novu akademsku godinu 2020/2021.


Prisutni u ovaj sastanak bili su Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Ismail Smakiqi, Generalni Direktor Korektivne Službe Kosova Nehat Thaçi  koji je i presedavajući borda, Generalni Direktor Kosovske Policije   Rashit Qalaj, U.D. Generalnog Direktora Policije Kosovskog Inspektoriata Kushtrim Hoda,  Generalni Direktor Agencije za Hitnu Emergenciju Fadil Kodra, DIrektor Direkcije za Administraciju Službe za Sprovođenje Kosova Arsim Tahiri, Dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost Bejtush Gashi, Direktor   Departamenta za Javni Red i Javnu Bezbednost u OSCE Edward T. Anderson, Visoki Službenik iz ove organizacije  Bylent Ribari kao i Visoki Službenici iz prikladnih institucija.


Sa zahtevom Agencije za Hitnu Emergenciju ,za delenje kuote u osnovnim studijama   bacheler za akademsku godinu  2020-2021 u Fakultetu za Javnu Bezbednost u Akademiju ,Bord AKJB-a je doneo odluku da se dele i 8 mesta za studente iz ove Agencije. Sada opšti broj studenata koji će da se primaju u Akademiju bice 65.

U drugu taćku dnevnog reda je razgovarano za naćin i proces primanja studenata u FJB-AKJB. U zadnjem sastanku borda AKJB-a ,ćlanovi borda zahtevali su da se razmatra mogućnost promene  procedure za primanje studenata u FJB. Zahtev upravitelja iz Agencije za Javnu Bezbednost za promenu procedure primanja studenata u FJB tiće se u vezi planiranja i strateških objektiva povećavanja kapaciteta u Agencijama za Javnu Bezbednost,pomoću registracije studenata u FJB.


Generalni direktor AKJB-a  Ismail Smakiqi je rekao da je Akademija i ranije izrazila spremnost za primanje studenata u skladu sa potrebama ,odnosno planiranja za podizanje kapaciteta za agencije. Direktor Smakiqi takođe je upoznao bord za poćetak radne grupe za pregled profesionalni standarda  Agencije za Javnu Bezbednost odnosno novi proces akreditacije Akademije i validnost profesionalnih programa ,od strane Nacionalnog Autoriteta i Kvalifikacije.