Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost, potpisala je sporazum o saradnji sa Akademijom pravde

26.02.2020

Priština, 26. februara 2020 - Generalni direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Ismail Smakići zajedno sa direktorom Akademije Pravde Enver Fejzulahu, danas su potpisali sporazum o saradnji dveju institucija.Cilj sporazuma je da sarađuje u pružanju obuke o pravdi i bezbednosti.
Direktor Kosovske akademije za javnu bezbednost Ismail Smakiki rekao je da je potpisivanje sporazuma sa Akademijom pravde veoma važno za Akademiju i sprovođenje zakona.


Ovom prilikom direktor Smakići je informisao direktora Akademije pravde Enver Fejzullahu o sporazumima o saradnji koje KAJB  ima sa lokalnim i međunarodnim institucijama koje se bave oblašću bezbednosti.


Smakići je rekao da je Akademija spremna da stupi u vezu sa bilo kojom institucijom koja se bavi bezbednošću u cilju unapređenja zakona. Visoko hvaleći potpisivanje sporazuma, direktor Smakići je rekao da su njegove koristi; obuka, kursevi, seminari, programi razmene, zajednički nastavni programi, naučna istraživanja i druga iskustva potrebna Akademiji.

„Akademija je do sada potpisala mnoge sporazume o saradnji, međutim potpisivanje ovog sporazuma je od posebnog značaja. Potpisivanjem ovog sporazuma nudimo još više u razmeni iskustava između dveju dotičnih institucija. Za KAJB  ova je saradnja, velika čast “, rekao je direktor Smakići.Direktor Akademije pravde Enver Fejzullahu takođe je pozitivno cenio potpisivanje sporazuma o saradnji sa Kosovskom Akademijom za Javnu Bezbednost. Tokom sastanka rečeno je da potpisivanje sporazuma otvara puteve za saradnju u oblasti obuke čiji je cilj unapređenje svih koji su uključeni u oblast pravde i bezbednosti.Fejzullahu je rekao da je takav sporazum trebalo da se desi i ranije, dok ja smatram da je ta saradnja neophodna.Inače, potpisivanjem sporazuma o saradnji, institucije su izrazile svoju podršku obostranoj koristi i spremnost da doprinesu unapređenju obrazovnih, istraživačkih i razvojnih veza dveju institucija.Uključene tačke saradnje dveju institucija; Razvoj i koordinacija obrazovanja u oblasti sprovođenja zakona na nivou stručnog obrazovanja i kontinuiranog stručnog obrazovanja; Istraživačke veze, razmena informacija i rezultata, posete istraživačkog osoblja i ponude finansiranja istraživanja iz Evropske unije i drugih međunarodnih agencija u oblastima interne bezbednosti i sprovođenja zakona; Razmena i posete osoblja radi saveta i koordinacije standarda u obrazovnim, pedagoškim i administrativnim stvarima; Razmena iskustava, ideje o programima obuke i studijskim programima iz oblasti javne bezbednosti i sprovođenja zakona itd.