Një delegacion nga Qendra e Trajnimit Policor të Maqedonisë së Veriut vizitoi Akademinë

12.02.2020

Vučitr , 12 februar 2020 – Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din  Ismail Smakiqi, dočekao je delegaciju Centra za Policijske Obuke iz Severne Makedonije koju je predvodio g-din Goce Bacanov   rukovodioc Ventra za Obuke ujedno i pomoćnik ministra Unutrašnjih Poslova . Delegacija je takođe bila praćena i od strane prestavnika  američkog ICITAP-a amerikan sa središtem u Prištini.


Cilj ove posete je podela iskustva Akademije u vezi sa međunarodnom akreditacijom od strane  IADLEST  iz Sjedinjenih Američkih Država.


Na ovom sastanku generalni direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din Ismail Smakiqi pred prisutnima je govorio o ulozi Akademije u vezi obuka prestavnika javne bezbednosti , izazovima kao i organizaciji sve do akreditacije od strane  IADLEST-a.

 

Tokom sastanka direktor je dodao da  ICITAP ima veoma značajnu ulogu u Akademiji pružajući akademiji podršku u vezi obuka kao i o podršci sa potrebnom opremom a koje su veoma pomogle u profesionalizaciji učesnika javne bezbednosti .


Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Centra za Obuke g-din Goce Bacanov čestitajući direktoru  Smakiqiju za dostignute uspehe u Akademiji kao i podelu iskustava i saradnje sa Akademijom koja će pomoći da i Centar za Policijske Obuke iz Severne Makedonije dostignu akreditaciju od strane IADLEST-a.


Tokom ovih dva dana koliko je trajala i ova poseta delegacije iz Severne Makedonije ,  viši menadžment KAJB-a je uradio prezentacije iz različitih oblasti a koje su pomogle u podeli iskustava i dobrih praktika u dostizanju rezultata a koje su ujedno dovele Akademiju di akreditacije od strane IADLEST-a. 


Na kraju ove posete delegacija je bila zadoovoljna sa podelom iskustava i dobrih praktika stim izrazivajući veliku zahvalnost za sve rukovodioce KAJB-a a gde je naglasio posebno da Akademija sa svojim radom i angažovanjem danas je primer za svoju zemlju, region a i šire.


Prisutni na ovom sastanku su bili takođe g-din Angjele Gigoski  Šef Sektora za Osnovne Obuke , Nastavne i Međunarodne,g-din  Angel Danilov šef Sektora za Osnovne Obuke ,g-din  Zvonko Tasevski  savetnik Šefa za Obuke  (Ekipa za Samoprocenjivanje),g-đa Sonja Sekulovska Nezavisni Savetnik  za Trenere  (Ekipa Samoprocene, g-din Douglass W. Madden  ataše pri  ICITAP-u  Ambasada SAD-a u Skoplju kao i g-din  Dobri Kalajdjiski  MPRI-Kontraktor, Ugovor Severna Makedonija  DiD-a.