U Akademiji je održana konferencija „Izazovi transportne mobilnosti i javna bezbednost“

24.01.2020

Vučitrn, 24. januara 2020 - U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB), održana  je sedma međunarodna konferencija, "Izazovi transportne mobilnosti  i  javna bezbednost", organizovana  od strane Koledža Tempulli u saradnji sa akademijom i tokom ove konferencije predstavljeno je  nekoliko naučnih istraživanja o javnoj bezbednosti, bezbednosti na putevima.


Konferenciji su prisustvovali Generalni Direktor Akademije Ismail Smakići, Zamenik Generalnog Direktora Kosovske Policije Samedin Mehmeti, direktor koledža Tempulli  Muhamed Krasnići, gradonačelnik Vučitrna Džafer Tahiri, predstavnici drugih bezbednosnih institucija  u zemlji i studenti sa koledža Tempulli i Fakulteta Javne Bezbednosti


Ismail Smakići, generalni direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, izrazio je zadovoljstvo što je upravo  akademija  suorganizator tako važne konferencije.


Smakići je rekao da je akademija institucija koja pruža obuku i visoko obrazovanje za sve sprovodioce zakona. "Sve agencije za javnu bezbednost sprovode obuku i visoko obrazovanje na ovoj Akademiji", naveo je Smakićii, rekavši da je akademija uložila velike napore u stvranju  programa profesionalnog podučavanja koji su u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.


„Mi imamo akreditaciju i reakreditaciju studijskih programa. Takođe akreditacija zasnovana na evropskim standardima koja omogućava studentima i kadetima šest agencija da sprovode obuku u akademiji “, rekao je Smakići.


Smakići je rekao da izazov u bezbednosti u saobraćaju traži veću  pažnja institucija i građana.


Dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost Bejtush Gashi rekao je sledeće: "imam zadovoljstvo i privilegiju da vam se danas obratim  prilikom otvaranja Sedme  Međunarodne Naučne  Konferencije". On je rekao  da je glavna tema konferencije izazov mobilnosti i javna bezbednost, uz kombinaciju dve oblasti od posebnog značaja: sigurnost na putevima u okviru urbane mobilnosti i javna bezbednosti uopšte.

 

Gashi je dalje rekao da "živimo u svetu koji se menja u kome se  menjaju i  izazovi čovečanstva, ali javna bezbednost  i uopšte i bezbednost na putevima i dalje predstavljaju jedan od glavnih problema državnih institucija i našeg ali i društva u celini".


Dekan Gashi je na kraju rekao da, uzimajući u obzir važnost tema koje će se obraditi, koristi  ovu priliku da izrazi zahvalnost svim učesnicima ove konferencije, koji će svojim radom učiniti da ova konferencija ispuni postavljene ciljeve.


Direktor koledža „Tempulli“ Muhamed Krasnići, je  pozdravio učesnike i rekao da je velika čast što se ova konferencija održava u  Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost. On je rekao da ova konferencija ima za cilj da uporedi  najnovija zbivanja sa današnjim temama kojih ukupno ima  trinaest, a koje su ujedno i ključna predavanja, prezentacije publikacija različitih profesora različitih institucija, kao i studenata. "Dok se svet danas suočava sa mnogim izazovima, mi   moramo biti svesni važnosti interdisciplinarne saradnje kao potrebe za promovisanjem takve saradnje u ovoj profesijii primenom novih znanja", rekao je Krasnići.


Dalje je dodao da međunarodna saradnja u inženjeringu olakšava razmenu znanja i promoviše upotrebu nove tehnološke aplikacije za sigurniju  budućnost kako bi se podržala održivost ljudskog života. U skladu sa novom vizijom i misijom koledža Tempulli , ova međunarodna konferencija predstavlja još jedan napor da se naša vizija ostvari, zaključio je Krasnići.


Predsednik opštine Vučitrn Xhafer  Tahiri tokom obraćanja prisutnima rekao je  da mu je veliko  zadovoljstvo  što ima priliku da u svojstvu  gradonačelnika Vučitrna kao domaćina poželi dobrodošlicu u drevnom gradu Vučitrnu. Govoreći o naučnim rezultatima ove konferencije, rekao je da će oni pomoći u stvaranju politike  koja će preko konkretnih studija povećati bezbednost učesnika u saobraćaju.


Inače, tokom ove konferencije navedeno je da je tokom 2019. godine bilo 16 hiljada 199 nezgoda u kojima je 113 ljudi poginulo.