Akademija potpisuje sporazume o saradnji sa POLAMK, RSKK i Laurea Univerzitetom u Finskoj

25.10.2019

Finska, 21 oktombar 2019 – Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB)  g-din Ismail Smakiqi, u pratnji g-din Avni Istrefi, rukovodioca Kancelarije za Soljne Odnose, otputovali su na jednoj  službenoj poseti u Finsku. Tokom ove posete potpisan je novi sporazum o saradnji između Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, Instituta za Obuku za Zatvorske i Probacijske službe (RSKK), i Finskog Univerziteta za Primenjene Nauke  u Laurei.

Cilj  sporazuma je nastavak  saradnje između triju institucija kako bi  podržali dugoročne strateške ciljeve u oblastima obuke, visokog obrazovanja, istraživanja i razvoja i odnosa s javnošću.U okviru ove posete, direktor g-din Smakiqi  obavio je  niz radnih aktivnosti koje su od strateškog značaja za budućnost Akademije u oblasti međunarodne saradnje.
Tokom ove posete, direktor Smakiqi je potpisao novi sporazum o nastavku saradnje i  sa Univerzitetom Finskog Koledža Policije (POLAMK).

“Ovim sporazumom je odlučeno da se nastavi bliska saradnja koju smo do sada razvijali. Da nastavimo da podržavamo jedni druge radi obostrane koristi, izražavajući našu spremnost da doprinesemo daljem unapređenju veza u obrazovanju, kulturi, istraživanju i razvoju “, rekao je g-din Smakiqi.Sporazum uključuje razvoj i koordinaciju dodiplomskih i postdiplomskih studija, veze istraživanja i razvoja, u bliskoj budućnosti kako bi se u potpunosti operacionalizirale sve vrste razmene.

Takođe je rečeno da Akademija veoma ceni sporazume o dobrovoljnoj saradnji institucija zbog činjenice da je KAJB  prihvaćen kao recipročni partner sa svim gore navedenim institucijama.
g-din Smakiqi je rekao da je ovo još jedno ohrabrenje u načinu na koji provodimo viziju i misiju KAJB-a.

Između ostalog, vredi primetiti da su stručnjaci iz POLAMK-a, RSKK-a i Lauree iz Finske, bili su deo uspešne implementacije dva projekta bratimljenja za  Akademiju: IPA I „Unapređenje obrazovanja u sektoru javnog reda i bezbednosti na Kosovu“ i IPA II „Dalja podrška obrazovanju o javnoj bezbednosti na Kosovu“, ovi projekti finansirani od strane Evropske Komisije sa 1,5 miliona i 1,4 miliona evra, koji su u periodu 2012-2014. i 2016-2019. sprovele države članice Finska i Estonija. Ovi projekti su rezultirali uspostavljanjem visokog obrazovanja u oblasti javne bezbednosti na Akademiji i razvojem šest stručnih ili vokacijonalnih nastavnih programa za potrebe Agencija za Javnu Bezbednost na Kosovu.

 „Kao deo prioriteta zasnovanih na novoj Strategiji razvoja KAJB-a 2019-2022godina Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost uspešno uspeva u postizanju svojih strateških ciljeva i ciljeva, kao i čini značajne korake ui dalje u uzdisanju njenog nivoa u okviru internacionalizacije i međunarodne saradnje sa odgovarajućim institucijama zemalja EU-je “, rekao je g-din Smakiqi.

Tokom svoje službene posete Finskoj, Generalni Direktor Akademije g-din Ismail Smakiqi, održao je  radne sastanke sa gore navedenim predstavnicima institucijama na kojima je tema razgovora bila saradnja na potencijalno finansiranim projektima iz EU-je. Takođe Kosovska delegacija  je imala i radne sastanke sa bivšim stručnjacima dotičnih institucija koji su bili deo implementacije dva projekta Akademije  tokom perioda 2012 – 2019 godine.