Delegacija nemačkog policijskog univerziteta posetila je Akademiju

24.10.2019

Vučitrn,  23 Oktobar 2019 – Delegacija Nemačkog Policijskog Univerziteta (NPU) sa sedištem u Munsteru u Nemačkoj posetila je danas Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost(KAJB).
 
Delegacija, koju je predvodio Michael Rauschenbach, Direktor Kriminalistike, sastala se sa Dekanom Fakulteta za Javnu Bezbednost Bejtushom Gashijem, Direktorom Odeljenja za Finansije i Opšte Usluge Rrahim Rexha, Direktorom Odeljenja za Strateško Planiranje i Pravna Pitanja Shpend Shabani i Shpresa Muharremi savetnik iz OEBS- a. 

Među mnogim temama o kojima se razgovaralo bilo je i jačanje saradnje između Akademije za Javnu Bezbednost Kosova i Nemačkog Policijskog Univerziteta.

U početku je delegacija iz Nemačke iz Munster-a obaveštena o misiji i viziji za najnovija razvijanja na Akademiji za Javnu Bezbednost na Kosovu i razvijanja na Fakultetu za Javnu Bezbednost.
Pre delegacije održana je prezentacija o aktivnosti Akademije, informisanje delegacije o istoriji, fazama koje je KAJB prošao od svog osnivanja do sada.
Takođe je delegacija informisana za obuke koje se održavaju u Akademiji, od osnovnih do specializovanih.

Dekan Fakulteta za Javne Bezbednosti Bejtush Gashi, prvo  zahvalio se nemačkoj delegaciji na poseti Akademiji. Tokom sastanka Gashi je govorio o razvoju studijskog programa na Fakultetu za Javnu Bezbednost.

“Studijski program Fakulteta Javne Bezbednosti razvijen je kroz projekata bratimljenja, čiji je cilj bio„ “Unapređenje obrazovanja u sektorima reda javne bezbednosti“, u saradnji s Estonijom i Finskom. U očinjavanje ovog projekta analizirana su iskustva ove dve zemlje u obrazovanju o javnoj bezbednosti i razvijen je najbolji model za KAJB “, rekao je Gaši, navodeći da je studijski program prilagođen potrebama  institucija za javnu bezbednost.

Dekan Gashi rekao je da je studijski program na Fakultetu Javne Bezbednosti program sticanja znanja i veština u skladu sa kompetencijama koje su potrebne za profesionalni rad organa za sprovođenje zakona na njihovim radnim mestima."Angažovanje konsultanata iz Evrope čini da studijski programi KAJB-a budu po evropskim standardima", rekao je Gashi.

Na kraju je Gaši izrazio spremnost da nastavi saradnju sa nemačkim policijskim univerzitetom.

Dok je delegacija nemačkog policijskog univerziteta izrazila interesovanje za obuku službenika bezbednosti i naročito za Kosovsku Policiju, način odabiranja kadeta za pripadnike kosovske policije. Delegacija je takođe bila zainteresovana za razvoj nastavnog plana i programa na Fakultetu Javne Bezbednosti. Tokom razgovora o saradnji naglasili su da će se ta saradnja nastaviti i ubuduće.
Na kraju, je delegacija posetila prateće objekte, gde su kroz prezentacije upoznati sa praktičnim delom, na kojem pripadnici  javne bezbednosti obavljaju obuke…