Akademija je primljena kao član sa pravom glasa u FRANCOPOL-u

11.09.2019

Vučitrn, 11. Septembar 2019. - Međunarodna mreža Francophon (FRANCOPOL) za obuku policije  primila je Kosovsku Akademiju za Javnu  Bezbednost (KAJB) kao člana sa pravom glasa.


Članstvo u FRANCOPOL-u omogućava zaposlenima u organizacijama članicama da doprinesu razvoju policijskih praksi uz saradnju sa međunarodnim kolegama, posebno putem  informativne i komunikacione tehnologije.

Članovi ove mreže mogu učestvovati u aktivnostima, u tehničkim odborima, imati pristup internetskoj mrežnoj platformi za saradnju pod nazivom FRANCOPOL  za informacije (CFIS) i podnositi zahteve za saradnju na određenoj temi u interesu  svih članova.


Napori KAJB-a da postane član ove mreže datiraju još od kraja jula 2018. godine, kada je Ministarstvo Unutrašnjih Poslova (MUP) Republike Kosovo podržalo  našu  instituciju i dala joj instrukcije  da aplicira za članstvo u FRANCOPOL-u.

Pored Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB), članovi Frankofonske Međunarodne Mreže za Obuku Policije (FRANCOPOL) postoji 38 institucija ili organizacija u 11 zemalja širom sveta: Benin, Belgija, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Španija, Francuska , Luksemburg, Monako i Švajcarska. Republika Kosovo je već član Međunarodne Organizacije Frankofonije koja trenutno broji 61 državu i 27 posmatrača.