U Akademiji je diplomirala četrdeset i prva generacija Korektivne Službe Kosova

30.07.2019

Vučitrn, 30 jul 2019 –  U Akademiji Kosova za Javnu bezbednost (AJBK), danas su diplomirali stodevetnaest kadeta Korektivne Službe Kosova.  .

Ceremoniji diplomiranja prisustvovali su ministar pravde Abelard Tahiri, predsednik Tužilačkog saveta Bahri Hyseni, generalni direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Ismail Smakići, generalni direktor Kosovske Policije Rashit Kalaj, generalni direktor Kazneno-popravne službe Nehat Thaći, šef Inspektoriata Kosovske Policije Miradije Kelmendi, generalni direktor Kosovske Carine Bahri Berisha, predstavnik Ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu Methev Jones, zamenik generalnog direktora Agencije za upravljanje u hitnim situacijama Shefki Abdullahu i predstavnici lokalnih i međunarodnih institucija.

U svom govoru, ministar Tahiri naglasio je da je deo njegove zaostavštine, osim vitalnih zakona za građane, upravo napredak u korektivnom sistemu Republike Kosovo.

"Infrastruktura je obeležila potpuno poboljšanje i nastavlja se poboljšavati i danas. Otvoreni su novi centri, a stari su renovirani. Imamo efikasno upravljanje standardnim operativnim procedurama, a prvi put smo sveli na puni nivo, negativne pojave U zatvorima. Danas korektivni centri nisu ni blizu onome što su nekada bili, pa smo ih stavili u nepovratan smer ka napredovanju, standardima i poštovanju zakona ", rekao je ministar Tahiri.

Ministar Tahiri čestitao je novoj generaciji kadeta, pozivajući ih da se obavežu na sprovođenje zakona.

"Isto tako, biće definisano vašom posvećenošću davanju čoveka dostojanstvo koje zaslužuju, uprkos činjenici da se on drži u korekciji. I usred ovog dela, vaša posvećenost je ona koja će doneti razliku biće referenca na vladavinu zakona ili njegovu degradaciju.
Yato, na kraju, želeći vam uspeh u karijeri, napredovanju i profesionalnom razvoju u budućnosti, pozivam vas da date sve od sebe da ovom važnom segmentu primene zakona date smislenu, efikasnu i odgovornu dimenziju ", rekao je ministar Tahiri.

Generalni direktor Kosovske akademije za javnu bezbednost Ismail Smakići izrazio je yadovoljstvo što su tek diplomirani kadeti Kosovske korektivne službe prvi koji su završili profesionalni program koji je potvrdio Nacionalni organ za kvalifikacije. Smakići je rekao da su ti programi načinjeni na osnovu ovlaščenja potrebnih za profesionalni rad organa za sprovođenje zakona na njihovim radnim mestima.

Ova ceremonija je navedena na sledećem događaju koji obeležava istoriju Akademije, jer 119 kadeta Kosovske korektivne službe završava Profesionalni program koji je potvrdio Nacionalni organ za kvalifikacije pri Akreditovanoj Akademiji - institucija odgovorna za pružanje ovih obuka za sve institucije javne bezbednosti “, rekao je Smakići.

Direktor Smakići čestitajući generalnom direktoru Kazneno-popravne službe Kosova Nehat Thaći na završetku stručne obuke 119 popravnih službenika rekao je: „Poštovani gospodine Thaci, pozivam vas i kolege agencija da zajedno radite na podizanju kvaliteta obuke na Akademiji , sa krajnjim ciljem uspostavljanja službi bezbednosti za građane Republike Kosovo .

Generalni direktor Kosovske popravne službe Nehat Tači rekao je da je velika dužnost i odgovornost služiti zemlji.

Članstvo u Korektivnoj službi Kosova privilegija je služiti zemlji, a naša dužnost je da služimo bezbednosti garantujući jednaka prava svim građanima zemlje, uključujući one koji su lišeni slobode,  poštujući Ustav Republike Kosovo “, rekao je Thaci, rekavši da je rad pripadnika javne bezbednosti sveto delo.

"Našim zajedničkim radom i zalaganjem podići ćemo imidž Kosovske zatvorske službe", rekao je Thači.

Kadete na ceremoniji diplomiranja pozdravio je i predstavnik Ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu, Methev Jones, koji je čestitao Kosovskoj Akademiji i Kazneno-popravnoj službi na diplomiranju četrdeset pete generacije korektivnih službenika. Džons je podsetio na vreme osnivanja Akademije sa prvim generacijama kadeta Kosovske policije i na napredak ostvaren tokom ovih godina na Akademiji i Agencijama za javnu bezbednost.