Odbor Akademije održao je redovni sastanak

10.07.2019

Vučitrn, 10 juli 2017 – Odbor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost danas je održao redovni sastanak u kojem se razgovaralo o nekoliko tačaka koje se odnose obrazovanja u oblasti bezbednosti.

Na sastanku su prisustvovali Generalni Direktor Akademije g-din Ismail Smakiqi, Generalni Direktor Policije Kosova g-din Rashit Qalaj, Generalni Direktor Probacione Službe Kosova g-din Bajram Bujupi, Izvršni Direktor Policijskog Inspektorata Kosova g-đaMiradije Kelmendi, Generalni Direktor Carine Kosovag-din Bahri Berisha, Generalni Direktor Korektivne Sužbe Kosova  g-din Nehat Thaqi, Generalni Direktor Agencije za Rukovođenje Vanrednim Situacijama g-din Fadil Kodra, Dekan Fakulteta za Bezbednost g-din Bejtush Gashi, g-đa Drita Perezic iz ICITAP-a, kao i visoki službenici iz odgovarajućih institucija.

Tokom sastanka članovi odbora razgovarali su o određivanju kvota za institucije javne bezbednosti u osnovnim studijama bachelor za akademsku godinu 2019/20 na Fakultetu za javnu bezbednost na Akademiji.
Na početku sastanka članovi odbora predložili su i glasali su za  predsedavajućeg  odbora g-dina Nehat Thaqi  Generalnog Direktora Korektivne Službe Kosova.

U nastavku sastanka Odbora KAJB-a, direktor Smakiqi  je informisao članove o radnom učinku radne grupe za analizu, razjašnjenje i izradu konkretnih preporuka za sprovođenje zajedničkih politika za realizaciju  polja delovanja i zakona  KAJB-a o ispunjavanju standarda  akreditacije.

Direktor Smakiqi je obavestio Odbor KAJB-a za komunikaciju  putem dopisa sa Nacionalnim Autoritetom za Kvalifikacije,  odnosno zahtev Autoriteta za  ispunjavanje datih uslova od strane NAK za sve profesionalne programe, u cilju  validacije ovih profesionalnih programa i akreditacije  Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.

Članovi odbora tokom diskusija naglasili su neophodnost ispunjavanja ovih uslova od strane Akademije i Agencija za Javnu Bezbednost obavezujući se u  daljem unapređivanju Akademije kao institucijakoja je  odgovorna za pružanje obuka i visokog obrazovanja za sve institucije javne bezbednosti .

Direktor Smakiqi je takođe informisao Odbor KAJB-a o učešću u godišnoj konferenciji IADLEST-a  u Sjedinjenim Američkim Državama kao i o sastanku sa Northwestern Universitetom (SAD) u vezi sa uspostavljanjem master studijskog programa iz oblasti menadžmenta - lideršipa koje će se zasnivati u programu "Škola Policijskog osoblja i komande".
Ideja o stvaranju master studijskog programa - iz oblasti menadžmenta (lideršipa), koja će biti zasnovan na nastavnom planu i programu "Školapolicijskog osoblja i komande ", je počela 2017 godine tokom desetonedeljne obuke  Škole osoblja i komande policije,u periodu od 20. februara do 18. maja 2017 godine, koja je održana peti put zaredom u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost.


"Tokom razvoja konferencije u Milwaukee, Izvršni Direktor Centra za Javnu Bezbednost Univerziteta Northeestern g-din Dejvid Bredford izrazio je spremnost da podrži Akademiju u stvaranju jednog " master studiskog programa - iz oblasti menadžmenta (lideršipa) ", koji će biti zasnivan  na nastavnom planu i programu obuke 'Škola Policijskog Osoblja i Komande'", rekao je direktor Smakiqi