V.d. Izvršnog Šefa, G-dica Taibe Canoli, ucestvovala je na sastanku Izvršnog Komiteta Asocijacije Evropskih Policijskih Koledža

22.02.2010

Vucitrn, 22 februar ’10. - 1 i 2 –og februara ’10 godine v.d. Izvršnog Šefa KCJBOR-a, G-dica Taibe Canoli, ucestvovala je na sastanku Izvršnog Komiteta Asocijacije Evropskih Policijskih Koledža (AKPE – AEPC). Domacin sastanka bio je Švajcarski Policijski Institut koji je organizovao sastanak u Neuchâte-u, Švajcarska.

Sastankom je predsedavao G-din Maurice Petit, Predsednik Asocijacije koji je istovremeno i Direktor Policijskog Koledža Belgije. Na ovom sastanku blo je reci o saradnji izmedu zemalja Zapadnog Balkana i CEPOL-a, kao i o Evropskoj Politici Suseda (EPS – ENP). Druge tema diskusije bile su i saradnja sa Agencijom Evropske Unije o Osnovnim Pravima i Belgijska Konferencija lideršipa u saradnji sa CEPOL-om. Deo diskusija izneo je i organizovanje narednih sastanaka ove asocijacije kao i godišnji kalendar kurseva koji su organizovani od strane  clanova ove asocijacije.

Ucesnici na ovom sastanku Asocijacije Evropskih Policijskih Koledža bili su visoki rukovodioci obrazovnih policijskih institucija Azerbejdžana, Belgije , Francuske, Gruzije, Nemacke, Kosova, Crne Gore, Ujedinjenog Kraljevstva, Poljske, Srbije, Slovacke, Španije, Švedske, Švakjcarske i Turske.

Na ovom sastanku G-dica Canoli uzela je za obavezu dalju saradnju u aktivnostima koje ce se u buducnosti održati u Turskoj, Gruziji i Španiji. Evropski Policijski Koledži ce predstaviti katalog kurseva koji se održavaju , a KCJBOR ce biti jedan od elemenata koji doprinose sastavljanju ovog kataloga, uz ukljucivanje svojih  kurseve.

Asocijacija Evropskih Policijskih Koledža (AKPE – AEPC) osnovana je 1995 godine od strane Policijskih Koledža Nemacke, Holandije i Velike Britanije. Danas ova Asocijacija broji 42 clanice – policijski koledži širom Evrope, istovremeno predstavlja jednu platformu za pojacavanje saradnje i otvaranje novih mogucnosti u oblasti policijske obuke i obrazovanja, posebno kada se radi o višim policijskim službenicima.