Šef Policije EULEX-a posetio je Kosovski Centar za Javnu Bezbednost

17.03.2011

Vučitrn, 17 Mart 2011- Izvršni Direktor Kosovskog Centra za Javnu Bezbednost Obrazovanje i Razvoj, g-din Šeremet Ahmeti dočekao je delegaciju misije EULEX-a na Kosovu na čelu sa Šefom Policije EULEX-a, g-dinom Udo Moellerom.
G-din Ahmeti je pozdravio delegaciju a potom ih upoznao sa radom, aktivnostima i obukama koje se održavaju u Centra od strane četiri Agencije Javne Bezbednosti , Policije Kosova, Carine Kosova, Agencije za Rukovođenje Hitnim Slučajevima i Korektivne Službe Kosova.
G-din Ahmeti je takođe pomenuo faze kroz koje centar prolazi tokom procesa akreditacije i sertifikacije kao i nastojanja centra da u bliskoj budućnosti postane institucija za visoko obrazovanje, uglavnom u oblasti bezbednosti.
“Naš cilj je da centar dobije regionalni karakter u Jugoistočnoj Evropi, za studiranja u oblasti javne bezbednosti, pošto su u našem centru završili obuku pripadnici agencija javne bezbednosti iz zemalja regiona kao što su Albanija, Makedonija, Crna Gora itd, ”, rekao je g-din Ahmeti.
G-din Ahmeti se zahvalio svim međunarodnim misijama za doprinos koji su dali u oblasti javne bezbednosti među njima i misiji Evropske Zajednice EULEX-a.
On je izrazio ubeđenje da će Kosovski Centar za Javnu Bezbednost i EULEX i ubuduće nastaviti svoju saradnju.
Šef  Policije  EULEX-a, g-din Udo Moeller, rekao je da je cilj posete Kosovskom Centru za Javnu Bezbednost upoznavanje sa radom, obukom i aktivnostima koje se održavaju u ovoj instituciji. On je rekao da će se saradnja između EULEX-a i Centra nastaviti i u budućnosti.
Na kraju sastanka gosti su obišli sve objekte Centra .