Kontakt službenik za koordinaciju rada sa Agencijom za Sprečavanje Korupcije


Kontakt službenik za koordinaciju rada sa Agencijom za Sprečavanje Korupcije (ASK) za prijavljivanje, poreklo i kontrolu imovine i poklona - Faton Sahiti


Telefon: 028/570-008 / lok. 235


e-mail: [email protected]