Rešenja o Akreditaciji

 


Odluke o Akreditaciji Stručnog Osposobljavanja

 

 

Međunarodna Akreditacija

 

IADLEST 15 april 2018 / 14 maj 2021


IADLEST 01 novembar 2021 / 20 oktobar 2024