VIZIT DELEGACION I BYROSË PËR ÇËSHTJE NDËRKOMBËTARE TË NARKOTIKËVE DHE ZBA