Divizija za Obezbeđenje Prostora u Akademiji

Divizija za Bezbednost Prostorije Akademije

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za Bezbednost Prostorije Akademije su:

 

1.1. Čuva i obezbeĎuje objekte i prostorije Akademije;

 

1.2. Nadgleda objekte i prostorije akademije kroz sistem kamera;

 

1.3. Identifikuje ulazak-izlazak svih lica i vozila u akademiji;

 

1.4. Planira i organizuje obezbeĎenje za sve aktivnosti koje se odvijaju u Akademiji. 

 

2. Rukovodilac Divizije za Bezbednost Prostorije Akademije izveštava Rukovodioca Odeljenja za Finansije i Opštih Usluga.

 

3. Broj zaposlenih u Odeljenju za Bezbednost Prostora Akademije je dvadeset i pet (25). 

 

 

Halit Latifi

Rukovodioc Divizije za Obezbeđivanje Objekata

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]  

Adresa: KAJB – Vučitrn