Direktor Smakiqi je dočekao na sastanku Direktora Erdogana