Ekspertëve për Validim dhe Akreditim për Trajnimin Bazik të Policisë së Kosovës 21.07.2