Agencija za Menadžiranje Hitnih Slučajeva


Stub obuke za vanredne situacije   Centar za obucavanje i edukaciju Vatrogasne službe i spašavanje, koji funkcioniše pri KAJB od 1999. god.

 

 

MISIJACentar za obucavanje DUVS (CEO) organizira i upravlja pripreme, obrazovanje i stalnu kvalifikaciju oficira, podoficira i vatrogasca DUVS-a za celokupnu teritoriju Kosova. Vrši obradu javiših nivoa obrazovnih plana, i drugih aktivnosti u oblasti urgencija kao i obradu operativnih standarda za gašenje požara i spašavnje. VIZIJA.


Da pomaže razvoj novoa pripreme oficira DUVS-a za realizovanje naše misije na osnovu odgovornosti i zakona na snagu.

Odgovornosti i dužnosti CEO

Odgovoran je za obucavanje, edukaciju i izgradnju kadrove DUVS-a i Vatrogasne službe i spašavanje;
Odgovoran je za organizovanje obuka i raznih seminara za Vatrogasnu službu i spašavanje;
Odgovoran je za izradu programa za obucavanje;
Planira i pruža profesionalnu pomoc tokom obucavanja i osposobljavanja;
Odgovoran je za razvoj i sprovodenje plana programa za obucavanje;
Da razvija sistem obucavanja i edukacije ukjlucujuci pripremanje certifikata;
Odgovoran je za razvoj obrazovnih programa u svim nivoima vatrogasca u teme koje se odnose na vatrogasce;
Prati i pomaže u realizovanje plana programa Opštinske uprave za zaštitu i spašavanje i Departmana za upravljanje vanrednih situacija, za osposobljavanje pripadnika snaga za zaštitu, spašavanje i pomoc. 

 

Predstavnik Agencije za Rukovođenje Hitnih Slučajeva
Veli Karaça


Tel: +383 (0) 28 570 008
E-mail:  [email protected]
Adresa: KAJB - Vučitrn