Divizija za Studentsku Uslugu

Divizija za Studentske Usluge

 

1. Dužnost i odgovornosti Divizije Studentskih Usluga su:

 

1.1. Izrada godišnjeg plana u saradnji sa agencijama za javnu bezbednost;

 

1.2. Koordinacija aktivnosti za ostvarivanje kurseva obuke i obrazovanja;

 

1.3. SprovoĎenje procedura za registraciju studenata kao i druga pitanja koje se bave sa studentima;

 

1.4. RukovoĎenje, nadgledanje koordinaciju i planiranje svih aktivnosti vezanih za administraciju kurseva i studentskih usluga;

 

1.5. Pružanje usluga biblioteke i drugih multimedijalnih usluga;

 

1.6. Koordinira rad i administrativne usluge na drugom delu visokog akademskog obrazovanja.

 

2. Rukovodilac Divizije za Studentske Usluge izveštava kod Rukovodioca Odeljenje Obuka i Obrazovne Podrške.

 

3. Broj zaposlenih u Divizije za Studentske Usluge je trinaest (13).

 

 

Mirsad Sholla

Rukovodioc Divizije  za Studentske Usluge

Tel. + 383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB – Vučitrn