Odeljenje za Obuku i Obrazovnu Podršku

Odeljenja Obuka i Obrazovne Podrške

 

1. Dužnosti i odgovornost Odeljenje za Obuku i Obrazovne Podrškesu:

 

1.1. Organizacija i upravljanje svih obukakoje su pružene u Akademiji za sve agencije javne bezbednosti kao i drugih fizičkih i pravnih lica;

 

1.2. Razvoj i impementacija godišnjeg plana za obuke u saradnji sa agencijama za javnu bezbednost, radeći sa svim potrebnim ljudskim resursima i obrazovnih prostorija u Akademiji;

 

1.3. Razvoj nastavnih planova i programa u Akademiji u saradnji sa osobljem nastavnika trenera kao i stručnjaka u relevantnim oblastima, na razvoj, ažuriranje, standardizaciju i oblikovanje nastavnih planova i programa;

 

1.4. Saradnja sa akademskim jedinicama, agencijama javne bezbednosti kao i drugim relevantnim organizacijama na razmatranje i ažuriranje materijala za obuke u Akademiji;

 

1.5. Definisanje rezultata učenja u saradnji sa nastavnim osobljem i trenera kao i stručnjaka u odreženih oblasti u Akademiji;

 

1.6. Pružanje usluga i studenske podrške za studente i učesnike obuka u višem obrazovanju koji se sprovode u Akademiji;

 

1.7. Pružanje pomoći kao i potrebne podrške za polaznike, studente i druge učesnike, tokom procesa studiranja i obuka;

 

1.8. Pružanje jezične usluge kao i podršku u oblasi prevoĎenja u usmenoj i pismenoj formi, kao i usluge lektoriranja na albanskom, srbskom i engleskom jeziku.

 

2. Rukovodilac Odeljenje za Obuku i Obrazovne Podrške izveštava Generalnom Direktoru.

 

3. U okviru ovog Odeljenja sadrži Divizija kao što sledi:

 

3.1.Divizija Obuka;

3.2.Divizija Kurikuluma i Testiranja;

3.3.Divizija Studenskih Usluga;

3.4.Divizija za Jezičnu Podršku.

4. Broj zaposlenih u Odeljenju za Obuke i Obrazovne Podrškeje šesdeset i pet (65).

 

Shaban Bajrami
Zamenik Direktora Odeljenja za Obuke i Obrazovne Podrške

Tel. + 383 (0) 28 570 008
E-mail: shaban.bajrami@rks-gov
Adresa: KAJB - Vučitrn