Divizija za Budžet i Finansije

Divizija za Budžet i Finansije

 

1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za Budžet i Finansije su:

 

1.1. Priprema budžetske predlozi;

 

1.2. Koordinira budžetske pitanje za svih organizativne strukture Akademija;

 

1.3. Prati i izveštava o izvršenju budžeta;

 

1.4. Obezbedi da finansijski troškovi da bude u skladu sa pravilima i budžetske procedurima;

 

1.5. Upravlja gotovinske rezerve i obezbedi da unutrašnju finansijsku kontrollu se zasniva na principima odgovornosti;

 

1.6. Osigurava blisku saradnju sa unutrašnjim i vanjskim revizoru na pripremu budžetsku i finansijsku pregledu revizora.

 

2. Rukovodilac Divizije za Budžet i Finasije izveštava na operacijonalnom aspektu kod Generalnog Direktor i na administrativnom aspektu kod rukovodioca Odeljenja za Finasije i Opšte poslove.

 

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Budžet i Finasije su pet (5).

 

 

Avdullah Syla

Menadžer Divizije za Finansije

Tel. +383 (0) 28 590 070

E-mail: [email protected]

Adresa: KAJB- Vučitrn