Viši službenik za Informisanje i Odnosi sa Javnostima

Viši službenik za Informisanje i Odnosi sa Javnostima
Viši službenik za Informisanje i Odnosi sa Javnostima je obavezno je obavestiti javnost sa poslovima i aktivnostima Kosvske Akademije za Javnu Bezbednostra ;

Kancelarija za Informisanje tesno sarađuje sa Kancelarijom za Odnose sa Javnostima Ministarstva Unutrašnjih Poslova;

Kancelarija za Informaciju KAJB-a nadzire i održava službenu stranicu Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost;

Kancelarija za Informaciju odgovorna je za pripremu godišnjeg izveštaja, pripremu promovisanog DVD-a i brošura za Centar i Agencije Javne Bezbednosti unutar KAJB;

Koordinira sve posete istaknutih osoba Agencija za Javnu Bezbednost unutar KAJB;

Kancelarija za medije odgovorna je da prati posete, događaje, aktivnosti u Centru i pripremanje izveštaja za publikovanje u vebsajtu;

Vrši selektiranje informacija koji mogu biti za javnu informaciju, pod nadzorom uprave Centra;

Arhivira kopije svakog dokumenta koji je sačinjen od Kancelarije za Javnu Informaciju KAJB;

Kancelarija za Informisanje obavezuje se da sakupi sve beleške u pisanim i elektronskim medijima, koji se bave sa aktivnostima Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost;

Monitorira dnevnu štampu i priprema izveštaj za teme o bezbednosti;

Kancelarija za Informaciju odgovara direkno Generalnom Direktoru Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost.Viši službenik za Informisanje i Odnosi sa Javnostima

 

Fidajete Geci

Tel:   +381 (0) 28 590 - 070  EXT 119    

 

f[email protected]

 

 Adresa: KAJB - Vucitrn