Vučitrn, 23 april \'10- Fotografije sa ceremonije diplomiranja pripadnika ORHS sa Kosova i iz Albanije