Vučitrn, 08 septembar '10 – Potpisivanje memoranduma saradnje sa Službenim Listom