Në Akademi filloi trajnimi i gjeneratës së re të Shërbimit Korrektues

15.01.2024

Vushtrri, 15 janar 2024 - Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike (AKSP), sot filloi trajnimi profesional  zyrtar korrektues  i gjeneratës së 44-të të Shërbimit Korrektues të Kosovës (SHKK).

Kjo gjeneratë numëron gjithsej 70 kadetë.

Menaxhmenti i lartë i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike i  përshëndeti kadetët e rinj duke iu uruar suksese në drejtimin që ata kanë zgjedhur.


Kadetët do të trajnohen sipas plan programeve të dizajnuara në bazë të standardëve ndërkombëtare  për të drejtat e njeriut dhe sundim të ligjit.