Rrahim Rexha, emërohet Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike

03.12.2020

Vushtrri, 02 dhjetor 2020- Rrahim Rexha, Drejtor i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme  emërohet  Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.

Ky vendim është marrë në mbështetje të nenit 10, paragrafi 2 dhe nenit 11 të Ligjit Nr.06/L-113 për Organizimin  dhe Funksionimin e  Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura.

Rrahim Rexha, Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, obligohet ti kryej të gjitha detyrat dhe përgjegjësit sipas legjislacionit përkatës në fuqi.