Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim , në Vushtrri e vizitoi gjenerali i Brigadës së Zonës së Veriut, Philipe Brah

24.02.2009

Vushtrri, 24 shkurt 2009- Qendrën  e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim e  vizitoi, gjenerali i Brigadës së Zonës së Veriut, Philipe Brah, i shoqëruar nga dy këshilltarë  të  tij.

Pasi u uroj mirëseardhje, u.d.drejtorit të Qendrës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, z.Lulzim Fushtica i njoftoi mysafirët lidhur me themelimin e Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, aktivitetet e  Qendrës,  por edhe për punët dhe aktivitetet që e presin Qendrën në të ardhmën. U.d. drejtorit të  Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, z.Fushtica falenderoi gjeneralin Philipe Brah, për ndihmën  e vazhdueshme  të KFOR-it Francez, në  trajnimin e pjesëtarëve të sigurisë  dhe  avancimin e  Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim.

Gjenerali i Brigadës së Zonës së Veriut, Philipe Brah, falenderoi u.d. të drejtorit të Qendrës  së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, z. Lulzim Fushtica  për pritjen  duke shtuar se “dyert tona janë gjithmonë të hapura për bashkëpunim me ju”.

Pas këtij takimi kryesia  e  Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim e shoqëroi delegacionin  e KFOR-it Francez  duke  vizituar  ambientet  përbrenda  Qendrës së Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim, për  t`u njohur më për së afërmi  me  aktivitetet, punët dhe të  arriturat  e kësaj qendreje.