Bordi i Akademisë mbajti takimin e radhës

10.07.2019

Vushtrri, 10 korrik 2019 – Bordi i Akademisë së  Kosovës për Siguri Publike mbajti sot takimin e radhës ku u diskutuan disa pika që kanë të bëjnë më arsimimin në fushën e sigurisë.

Në këtë takim morën pjesë  Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë Ismail Smakiqi, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës Rashit Qalaj, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Sprovues të Kosovës Bajram Bujupi,  Kryeshefja  Ekzekutive e Inspektoratit Policor të Kosovës Miradije Kelmendi,  Drejtori i Përgjithshëm i Doganës se Kosovës  Bahri Berisha,  Drejtori i Përgjithshëm i  Shërbimit Korrektues të Kosovës  Nehat Thaqi,  Drejtor i Përgjithshëm  i Agjencisë për Menaxhimin Emergjent Fadil Kodra, Dekani i Fakultetit të Sigurisë Bejtush Gashi,  Drita Perezic nga ICITAP, si dhe zyrtarë të lartë nga institucionet  përkatëse..

Gjatë takimit, anëtarët e bordit kanë diskutuar për përcaktimin e kuotave për institucionet e sigurisë publike në studimet themelore bachelor për vitin akademik 2019/20 në Fakultetin e Sigurisë Publike në Akademi.

Në fillim të takimit anëtarët e bordit propozuan dhe e votuan  për kryesues  të bordit Nehat Thacin Drejtori i Përgjithshëm i  Shërbimit Korrektues të Kosovës. 

Në vazhdim të takimit të Bordit të AKSP-së drejtori Smakiqi i njoftoi anetaret  rreth ecurisë së punës së grupit punues për analizimin, zbërthimin dhe hartimin e rekomandimeve konkrete për implementimin e politikave të përbashkëta për realizimin e fushëveprimit të ligjit të AKSP-së për përmbushjen e standardeve të akreditimit.

Drejtori Smakiqi e njoftoi Bordin e AKSP-së për komunikimin për mes shkresave me Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve, gjegjësisht kërkesën e Autoritetit për plotësimit të kushteve të dhëna nga AKK për të gjitha programet profesionale, me qëllim të validimit të këtyre programeve profesionale dhe akreditimit të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.
Anëtarët e Bordit gjatë diskutimeve theksuan domosdonë e plotësimit të këtyre kushteve nga ana e Akademisë dhe Agjencive të Sigurisë Publike duke u zotuar në avancimin edhe të më tejmë të Akademisë si institucion përgjegjëse për ofrimin e trajnimeve dhe arsimit të lartë për të gjitha institucionet e sigurisë publike.

Drejtori Smakiqi po ashtu njoftoi Bordin e AKSP-së rreth pjesëmarrjes në konferencën vjetore të IADLEST në SHBA si dhe rreth takimit të zhvilluar me Northwestern University (SHBA) lidhur me krijimin e Programit Studimor të Masterit nga fusha e Menaxhmentit - Lidershipit i cili do të bazohet në programin e “Shkollës së Stafit Policor dhe Komandës”.

Ideja e krijimit të Programi Studimor të Masterit – nga fusha e Menaxhmentit (Lidershipit)” i cili do të bazohet në programin gjegjësisht kurikulen e kursit të “Shkolla e Stafit Policor dhe Komandës”, ka lindur në vitin 2017, gjatë mbajtjes të trajnimit dhjetë javor të Shkollës së Stafit dhe Komandës Policore, në periudhën 20 shkurt deri më 18 maj 2017, i cili në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike u mbajt për të pestën herë me radhë.

“Kurse gjatë zhvillimit të punimeve të konferencës në Milwaukee, Drejtori Ekzekutiv i Qendrës për Siguri Publike të Universitetit Northwestern   David Bradford shprehi gatishmërinë për përkrahjen e Akademisë në krijimin e një “Programi Studimor të Masterit – nga fusha e Menaxhmentit (Lidershipit)” i cili do të bazohet në programin gjegjësisht kurikulen e kursit të ‘Shkolla e Stafit Policor dhe Komandës’”, tha drejtori Smakiqi