Në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim përfundoi trajnimi dy javor për Zjarrfikje dhe Shpëtim

26.02.2010

Vushtrri, 26 shkurt ’10 - Sot në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim,  përfundoi trajnimi dy javorë për Zjarrfikje  dhe Shpëtim.

Në këtë trajnimi morën pjesë gjithsej 14 pjesëmarrës nga  komuna e Junikut, Sharrit Deçanit, Therandës dhe një pjesëmarrës nga minoriteti serb, komuna e Dragashit.

Pjesëmarrësit vlerësuan lartë   punën, angazhimin dhe organizimin e mbajtjes së këtij  trajnimi në Qendrën e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim  si dhe theksuan se  puna, përvoja që ne kemi marruar gjatë këtij trajnimi do ti shërbejë në interes të ruajtjes dhe sigurisë në  mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë për qytetarët e Kosovës.